Actieplan 2021-2024

Omdat jongeren onze toekomst vormen, zijn de acties die de Fondation Bernheim steunt, op hen gericht. En omdat Brussel zelf een jong gewest is dat met tal van hedendaagse vraagstukken wordt geconfronteerd, omdat een derde van de inwoners jonger is dan 25 en omdat het een uitdaging is om een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen, met respect voor iedereen, heeft de Fondation Bernheim in 2015 beslist om van het Brussels Gewest haar actieradius te maken.

Ze heeft als doel om innovatieve en doeltreffende projecten te ondersteunen en jongeren tussen 12 en 25 jaar in staat te stellen om zich positief in de samenleving te integreren: hun vermogen te ontwikkelen om zich in te zetten voor een project, samen te werken en de hulpmiddelen te mobiliseren die ze vinden in hun omgeving. Het is belangrijk om jongeren zoveel mogelijk vaardigheden te laten verwerven zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien als burger en hun plaats kunnen vinden in een multiculturele samenleving.

De geselecteerde projecten zijn gericht op jongeren in al hun sociale, economische en culturele diversiteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan jongeren uit kansarme milieus en/of zij die in armoede leven of zich in een kwetsbare situatie bevinden.


Professionele integratie

Bijdragen aan de professionele integratie van jongeren in Brussel

Het is een rijkdom van Brussel dat het een diverse en multiculturele jeugd telt. Sommige jongeren hebben echter moeite om hun plaats te vinden in het professionele leven.

Ontdek dit domein

Maatschappelijke integratie

Jongeren aanmoedigen om hun burgerzin te ontwikkelen door expressie, openheid en betrokkenheid te stimuleren.

Persoonlijke groei, professionele perspectieven en de ontwikkeling van burgerzin zijn van bepalend belang voor het 'positieve' toekomstperspectief van elke jongere. De Stichting spitst haar actie toe op drie hoofdgebieden, zowel in het formele als het informele onderwijs en overgangsgebieden.

Ontdek dit domein

Incubator en versterker van projecten en expertise

Gesteunde projecten begeleiden bij het vergroten van hun impact en verspreiden van kennis over de thema's van de Stichting

De gezamenlijke kennis van de Fondation Bernheim op vlak van professionele integratie en burgeremancipatie, haar permanente contacten op het terrein en haar plaats in en haar banden met het Brusselse ecosysteem hebben ervoor gezorgd dat zij zich positioneert als een incubator en versterker van projecten en expertise.

Ontdek dit domein