P4P

PLAY4PEACE

Play4Peace heeft als missie sociale en culturele barrières te doorbreken door sport en onderwijs. Hun doel is een samenleving te creëren waarin elke jongere zich kan ontplooien en betrokken kan zijn, ongeacht de verschillen.

Jongeren met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar door sport

Sport biedt jongeren een unieke kans om hun fysieke, psychologische, sociale en relationele vaardigheden te ontwikkelen. Jammer genoeg hebben veel Brusselse jongeren door gebrek aan middelen niet de kans om de  sport te beoefenen die ze willen. Vier op de tien jongeren in Brussel leven onder de armoedegrens en deze situatie is sinds het begin van de gezondheidscrisis aanzienlijk verslechterd.

Back2School & Back2Sport

De vzw Play 4 Peace, die in 2015 werd opgericht, wil sportactiviteiten toegankelijk maken, die door de betrokken jongeren vaak als onbereikbaar worden beschouwd. Elke week worden er gratis sportactiviteiten aangeboden aan jongeren van 8 tot 25 jaar onder professionele en vriendelijke begeleiding: basketbal, boksen, voetbal, tennis, golf en rugby. En het aantal deelnemers is hoog, met wekelijks tussen de 150 en 220 jongeren. De vereniging merkt bij deze jongeren betere prestaties op school en minder vroegtijdige schoolverlaters.

Een structuur die door de jongeren zelf wordt gedragen

Via het "Brussels Sport Youth Leaders" comité worden contacten gelegd voor meer inclusiviteit bij het doelpubliek van de vzw. Ze stelt hen daarom een unieke ruimte in Brussel ter beschikking, het Play 4 Peace House: een plaats om elkaar te ontmoeten, om te delen en plezier te maken. Het is er ook mogelijk om gratis deel te nemen aan conferenties, opleidingen of zelfs inspirational talks over belangrijke thema's zoals armoedebestrijding, gelijkheid van vrouwen en mannen, onderwijs, enz. Het Play 4 Peace House is ook een studieruimte waar academische steun wordt verleend en er permanentie is tijdens de blokperiode.

Een sociaal en maatschappelijk project dus, dat jongeren door sport te beoefenen persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt!

play4peace.be