Privacybeleid

De Fondation Bernheim verbindt zich ertoe om de gegevens te verzamelen en te verwerken via de website www.fondationbernheim.be in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door uw persoonlijke gegevens in te vullen op de formulieren om ondersteuning aan te vragen of te solliciteren voor de Bernheim Europese Stages, vraagt u de Bernheim Foundation om op u te reageren met de informatie die u verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om op uw verzoek te reageren.

U bent een partner, begunstigde of lid van de Bernheim Stichting:
Wij verwerken uw gegevens om met u te corresponderen en om u te informeren over onze activiteiten en initiatieven en om u uit te nodigen voor onze evenementen. De Bernheim Foundation zal uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven aan derden.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen, mee te delen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt ons ook altijd contacteren met klachten, vragen of om uw rechten uit te oefenen: info@fondationbernheim.be.

Bij klachten heeft u ook het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Oorsprong van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese verordening over gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Economische Ruimte. Ze werd van kracht in mei 2018. Je kunt de volledige verordening en andere informatie vinden op deze website: https://ec.europa.eu/.

We beantwoorden graag al je vragen over bovenstaand privacybeleid. E-mail ons op info@fondationbernheim.be.