Een dossier indienen

U kunt op elk moment van het jaar een verzoek om steun indienen bij de Bernheim Stichting. Uw aanvraag dient uitsluitend via het online formulier onderaan de pagina te worden ingediend.

Controleer voordat u uw aanvraag indient of uw project voldoet aan de criteria van de Bernheim Stichting aan de hand van de selectiecriteria hieronder.

Selectiecriteria

Type organisatie

De Bernheim Stichting steunt organisaties met een eigen juridische structuur, geen individuen. Ze houdt rekening met de ontwikkelingsfase van de structuur en wil deze helpen om van de grond te komen, haar praktijken te consolideren en te verspreiden.

Doelgroep: Brusselse jongeren in breekbare situaties

De Bernheim Stichting steunt organisaties die Brusselse jongeren tussen 12 en 25 jaar ondersteunen. Ze geeft voorrang aan projecten waarbij het doelpubliek afkomstig is uit milieus met een lage sociaaleconomische index en/of zich in een breekbare situatie bevindt (bv. uit jeugdhulp, slachtoffer van discriminatie, in conflict met hun omgeving of jonge migranten). Projecten die een mix van jongeren met gevarieerde profielen aanmoedigen zijn welkom.

Thema's

De Bernheim Stichting heeft besloten zich te richten op projecten die jongeren helpen:

 • Zelfvertrouwen krijgen;
 • Hun talenten en vaardigheden beseffen;
 • Een levensplan ontdekken en formuleren;
 • Leren zichzelf uiten en hun emoties beheersen;
 • Confronteren met anders-zijn en stereotypen bestrijden;
 • Zichzelf projecteren in opwindende mogelijkheden.

Er wordt ook bijzonder belang gehecht aan projecten die discriminatie van jongeren bestrijden.

Methodologie

De Bernheim Stichting hecht veel belang aan de pedagogische denkwijze achter de voorgestelde activiteiten.

De Bernheim Stichting is van mening dat om een duurzaam transformering effect te hebben op jongeren, de activiteiten moeten jongeren actief betrekken bij de animaties en hen een persoonlijke, langdurige ondersteuning moeten bieden.

De Bernheim Stichting geeft voorkeur aan structuren die jongeren betrekken bij de ontwikkeling van projecten die hen aangaan (co-creatie, jeugdraad, integratie van jongeren in het bestuur ....).

Professionalisering

De Bernheim Stichting moedigt voortdurende verbetering en regelmatige bevraging van de praktijken van de organisaties die ze steunt. Ze bestdeedt aandacht aan de kwestie van leren en de capaciteit van structuren om dit te integreren om hun impact te verbeteren. Daarom selecteert ze organisaties die hun praktijken willen verbeteren om hun impact te vergroten.

Netwerken

De Stichting gelooft in het belang van samenwerking om de complexe sociale problemen op te lossen waarvoor ze oplossingen probeert te bieden. Daarom moedigt zij het delen en uitwisselen tussen spelers aan. Ze wil ook interdisciplinariteit en kruisbestuiving stimuleren als sociale innovatie bron.

Ze vraagt de structuren die ze ondersteunt om deel te nemen aan uitwisselingen tussen organisaties en om te werken aan de versterking van de jeugdsector in het algemeen.

Factoren om in aanmerking te komen

De Bernheim Stichting overweegt non-profit organisaties :

 • waarvoor haar professionaliserings- en netwerkactiviteiten kunnen worden ingezet ;
 • die bereid zijn hun actieterrein geleidelijk uit te breiden;
 • die structurele veranderingen in het veld nastreven (gericht op een systemische impact).

Factoren die niet in aanmerking komen

Projecten met de volgende kenmerken komen niet in aanmerking:

 • projecten gerund door individuen, aanvragen voor subsidies of financiering voor huisvesting;
 • eenmalige projecten of projecten gebaseerd op evenementen;
 • reisprojecten gericht op een beperkte groep;
 • projecten ontwikkeld door scholen en aanvragen voor financiële steun om de schoolkosten van kinderen te betalen;
 • projecten voor de aankoop of bouw van onroerend goed.

Selectieprocess

Na het indienen van het online formulier wordt u binnen maximaal 6 weken geïnformeerd over de uitkomst van uw aanvraag. We verwerken geen aanvraag die per e-mail word ingediend. We doen geen projectoproep.

Als uw project past in de strategie van de Stichting en dus de aandacht heeft getrokken, zal het team van de Stichting een aantal stappen doorlopen om meer te weten te komen over je project (uitgebreide vragenlijst, diepte-interview, bezoek ter plaatse).

Ten slotte wordt uw project voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die beslist over de toekenning van de steun. Het komt vier keer per jaar bijeen (maart - juni - september - december).

Het hele proces neemt minimum 4 maanden in beslag en indien de agenda van de Raad van Bestuur dit toelaat. Houd hier rekening mee bij het kiezen van de datum waarop je je aanvraag wilt indienen in relatie tot de start van uw project.

Steunaanvraag indienen

Online formulier