CHASS’INFO

Chass'Info speelt in op de risico's die kwetsbare jongeren lopen als ze volwassen worden. Over het algemeen komt de administratieve overgang naar volwassenheid niet overeen met de feitelijke situatie: de jongeren kennen de nieuwe verantwoordelijkheden die ze op zich moeten nemen nog niet. Ook moeten de netwerken die nuttig zijn voor volwassenen nog worden geïdentificeerd en deze netwerken reageren op een andere, minder toegankelijke manier op de behoeften van jongeren. Er is veel institutioneel geweld dat op jongeren weegt op het moment van deze overgang, van ongeveer 16 tot 25 jaar.

Het Chass'Info platform

Chass'Info organiseert een platform dat jongerenwerkers met verschillende missies en methodes samenbrengt met als doel een allesomvattende dienst aan te bieden aan jongeren die de overgang naar volwassenheid maken. Het doel van Chass'Info is niet om een bijkomende dienst te produceren, maar om verschillende generalistische en gespecialiseerde diensten samen te brengen om de toegang voor jongeren te verbeteren. Het Brusselse Gewest heeft een zeer sterke associatieve en institutionele aanwezigheid, maar deze is soms zeer gespecialiseerd, verspreid, slecht gespreid en uiteindelijk onleesbaar voor jongeren. Chass'Info wil deze rijkdom benutten en doeltreffender maken.

De doelgroep

De doelgroep zijn jongeren tussen 16 en 25 jaar, die vaak als kwetsbaar kunnen worden omschreven, maar niet altijd. Hun socio-economisch profiel is gevarieerd. Chass'Info wil voor iedereen toegankelijk zijn, in het bijzonder om geen "sociaal stigma" aan haar imago bij jongeren te kleven en zo een grotere toegankelijkheid te bevorderen. Op die manier hoopt Chass'Info het niet-gebruik van diensten en de angst van sommige kwetsbare jongeren om een beroep te doen op de instellingen en volwassenen die hen toegang kunnen geven tot de hulp die ze nodig hebben, tegen te gaan.

Steun van het F°B

Het doel van de steun is Chass'Info in staat te stellen zijn werk op het vlak van sociale innovatie te ontwikkelen en een analyse uit te voeren die de waarde van dit platform voor jongeren aantoont. Het doel is ervoor te zorgen dat het Chass'Info-model als relevant wordt erkend en dat er uiteindelijk bronnen van overheidsfinanciering worden geïdentificeerd.

Chass'Info.be