De europese stages Bernheim

Een springplank om jonge Belgische universitairen kennis te laten maken met de werking van Europa en het Europees opstelling idee te promoten.

 • De 6 stagiaires en de voorziter van de Jury, Christophe De Nijs, staan voor de ingang van de Koninginnegalerij in Brussel
  De Europese stagiaires Bernheim, 21ste promotie, met juryvoorzitter, Christophe De Nijs.

De Europese stages Bernheim zijn een antwoord op de wens van Émile Bernheim om het Europese constructie te promoten ibij de jonge en zo te werken aan duurzame vrede.

De stichting verstrekt jaarlijks zes studiebeurzen aan jonge Belgische universitairen, zowel Nederlands- als Franstalige, om een stage van 10 maanden in verband met Europese aangelegenheden te volgen.

Een jury van experts selecteert de laureaten, die de kans krijgen om een unieke professionele ervaring op te doen in het hart van het Europese raderwerk: bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken (5 maanden) en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie (5 maanden).

De Bernheimstage biedt niet alleen een unieke blik achter de schermen van het beste wat de Belgische en Europese diplomatie te bieden heeft, maar vormt daarnaast ook op persoonlijk vlak een enorme verrijking."
Sarah El Amouri

 • 20 ans Stages européens Bernheim / 20 jaar Europese stages Bernheim

KANDIDATENOPROEP 2024-2025 – 22de editie

De oproep voor kandidaten voor de 22e editie is nu gesloten.
De volgende oproep wordt gelanceerd in februari 2025.

Hoe bereid je je voor?

Controleer of je voldoet aan de voorwaarden voor een beurs!
Ontdek de selectiecriteria!
Vind alle informatie hieronder.

 1. Vul je persoonlijke gegevens en informatie over jou parcours in.
 2. Voeg je Curriculum Vitae, een brief (maximaal één pagina recto) waarin je je motivatie voor deze stage en het werken in een Europese omgeving toelicht en jou antwoorden op de 2 extra vragen hieronder toe. De 3 aparte bestanden moeten in pdf-formaat worden opgestuurd en moeten de volgende namen hebben: Naam Voornaam - CV.pdf / Naam Voornaam - Brief.pdf / Naam Voornaam - Vragen.pdf.
 3. Beantwoord de 2 extra vragen:
 • Beschrijf kort een conflictsituatie waarin je terecht bent gekomen. Hoe ging je ermee om? Wat heb je gedaan om de situatie te veranderen? (maximaal 250 woorden)
 • Wat zijn volgens jou de 3 grootste troeven van België wat betreft zijn positie binnen de Europese Unie en leg ons uit waarom?(maximaal 250 woorden)

Toekenningsvoorwaarden

 • In het begin van de stage (september 2024) in het bezit zijn van een universitair diploma van een masteropleiding;
 • Beschikken over een goede kennis van de tweede landstaal;
 • Maximaal 27 jaar oud zijn op 31 december 2024;
 • De Belgische nationaliteit hebben (noodzakelijke voorwaarde om een permanente functie bij de FOD Buitenlandse Zaken te kunnen uitoefenen);
 • De stage als hoofdactiviteit beschouwen (vanaf 1ste septembre 2024 tot en met 30 huni 2025) ;
 • Zich bij eerdere edities niet meer dan één keer kandidaat hebben gesteld.

De criteria

Bij de selectie zal de jury letten op de kwaliteit van het parcours, het maatschappelijke en sociale engagement en de blijvende belangstelling van de kandidaat voor Europese zaken en zijn/haar motivatie om deel te nemen aan de Europese Bernheim stage.

De Bernheim Stichting wil de samenleving als geheel vertegenwoordigen. Kandidaten worden daarom geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst, sociale klasse, ras, seksuele geaardheid, handicap en/of religie.

Selectie

Voor het academiejaar 2024-2025 zullen er zes beurzen (drie Franstalige en drie Nederlandstalige) worden toegekend.

In de eerste fase zal de voorzitter van de jury een preselectie maken van 7 Franstalige en 7 Nederlandstalige kandidaten. De kandidaten krijgen na deze eerste ronde nog geen feedback.

In een tweede fase zal de voltallige jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, de definitieve selectie maken. Elke kandidaat krijgt een gesprek van 15 minuten. De kandidaat stelt zich voor en licht zijn/haar motivatie toe. Vervolgens worden nog twee andere vragen gesteld: een over zijn/haar kennis van de werking van het Europese apparaat en een over de actuele gebeurtenissen in de Europese Unie.
De plenaire jury zal plaatsvinden op 03 mei 2024.
Kandidaten verbinden zich ertoe op deze datum beschikbaar te zijn.
De interviews vinden plaats in de kantoren van de Fondation Bernheim.

De beurs

Een beurs bedraagt € 10.800. Deze beurs wordt uitbetaalt in schijven van € 1.080 netto per maand voor de duur van de stage.

Een onvergetelijke ervaring waarbij je op korte tijd immens veel leert en tegelijkertijd ontdekt hoe er in de praktijk intern-Belgisch, maar ook op EU-niveau, compromissen worden gevormd en er onderhandeld wordt.
Sofie Declerck