Onze actie

Om haar missie te vervullen ondersteunt de Bernheim Stichting sociale actoren door tussenkomst op 4 niveaus: financieren, versterken, verbinden en overbrengen.

  • Een jonge man staat voor een whiteboard in een klaslokaal met een markeerstift in zijn handen.
    Workshop Communicatie Football Etudes Familles Anderlecht (FEFA)

Onze 4 werkassen

Financieren

We bieden financiële steun op lange termijn, afgestemd op de behoeften van de organisatie, zodat hun project kan worden opgestart, ingezet of opgeschaald. De Stichting verleent haar steun meestal voor een periode van 6 tot 7 jaar via 3 opeenvolgende overeenkomsten.
We aarzelen niet om structurele steun (zoals de financiering van lonen) te bieden aan organisaties, in het besef dat deze steun essentieel is voor hun ontwikkeling.
We luisteren zorgvuldig naar de behoeften van de organisatie en vertrouwen erop dat deze, de ter beschikking gestelde middelen, goed zal gebruiken.

Versterken

We ondersteunen de behoeften van de organisaties, op basis van een gedeelde diagnose en op het gepaste moment, door advies, expertise, de ontwikkeling van tools,... zodat ze kunnen groeien op een stevige basis.
Ons doel is om de verenigingen te helpen op gebieden die nuttig zijn voor hun versterking (strategie, bestuur, digitalisering, communicatie en fondsenwerving, impactevaluatie, enz.), zodat ze hun volledig potentieel op lange termijn kunnen verwezenlijken.

Verbinden

Wij geloven dat samenwerking en uitwisseling essentieel zijn als we oplossingen willen vinden voor de systemische problemen waar onze samenleving mee te maken heeft. Daarom brengen we de organisaties die we ondersteunen graag met elkaar (en soms ook met andere spelers) in contact, om de uitwisseling van goede werkwijzen en expertises aan te moedigen, om samen naar oplossingen te zoeken, om samenwerking te stimuleren en, waarom niet, het bundelen van 'middelen' te bevorderen. 
Deze contacten kunnen verschillende vormen aannemen: informele uitwisselingen, vergaderingen, workshops, conferenties, enz.

Overbrengen

We willen ook de stem van de jeugdsector laten horen, de belangrijkste kenmerken en sleutelfiguren samenbrengen en besluitvormers en beïnvloeders informeren over de noden en zorgen van jongeren uit de stad en de structuren die hen ondersteunen.