De Fondation Bernheim

De stichting van algemeen nut Fondation Bernheim is het geesteskind van de humanistische en visionaire ondernemer Emile Bernheim en heeft tot doel de humanistische en maatschappelijke waarden te verspreiden, de sociale betrekkingen te verbeteren en de levenskwaliteit te vergroten. Sinds 1999 steunen wij innoverende en efficiënte projecten, eerst en vooral gericht op de jeugd. Onderwijs, ondernemerszin, burgerzin, vrede en een cultuur van openheid zijn onze prioritaire actieterreinen.


Onze geschiedenis

Sinds 1999 zet de Fondation Bernheim het werk van de visionaire filantroop Emile Bernheim voort, door initiatieven te financieren die, zoals hij wenste, "bijdragen tot de totstandkoming van een samenleving op mensenmaat, waarin het individu zijn plaats heeft zowel wat betreft de voordelen die het leven in gemeenschap meebrengt, als de verantwoordelijkheden die eruit voortvloeien – en men moet het individu helpen om die laatste na te komen".

Verder lezen

Wie was Emile Bernheim?

Een aantal mensen heeft vorm gegeven aan de twintigste eeuw. Emile Bernheim was daar één van. Naast stoutmoedig ondernemer, streng beheerder, humanist en fervent Europeaan, was hij een van die visionaire bedrijfsleiders die overtuigd is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Al in de jaren 1930 stelde hij: 'de accumulatie van winsten en verkopen is het middel, het doel moet een beter bestaan voor iedereen op aarde zijn'. Die boodschap is meer dan ooit actueel.

Verder lezen

Onze organisatie

De raad van bestuur is zo samengesteld dat ze de verschillende doelstellingen van de stichting weerspiegelt; haar leden worden voor het grootste deel gekozen omdat hun activiteiten of interesses overeenkomen met een actieterrein van de stichting.

Verder lezen

Contactgegevens

Fondation Bernheim
Stichting van algemeen nut
Beenhouwersstraat 53
1000 Brussel, België
Tel : +32 2/213.14.99

Verder lezen

Downloads

Verder lezen