Bernheim Stichting

Lees meer over onze criteria en dien een aanvraag in!

De missie van de Bernheim Stichting is om een rechtvaardige samenleving op te bouwen waarin iedereen zijn eigen ambities kan nastreven.

Bovenop de financiering van de structuren, wil de Stichting hun professionalisering en netwerking ontwikkelen. De Stichting wil zich ook positioneren als jeugdexpert en pleitbezorging ontwikkelen om de sector te versterken. Ze waakt er daarom over een aantal thema's en doelgroepen binnen haar projectportfolio te bestrijken.

Hieronder staan de belangrijkste criteria die in overweging worden genomen bij het selecteren van de organisaties die door de Bernheim Stichting worden ondersteund.

Type organisatie
De Bernheim Stichting steunt organisaties met een eigen juridische structuur, geen individuen. Ze houdt rekening met de ontwikkelingsfase van de structuur en wil deze helpen om van de grond te komen, haar praktijken te consolideren en te verspreiden.

Doelgroep: Brusselse jongeren in kwetsbare situaties
De Bernheim Stichting steunt projecten voor Brusselse jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ze geeft voorrang aan projecten waarbij het doelpubliek afkomstig is uit milieus met een lage sociaaleconomische index en/of zich in een kwetsbare situatie bevindt (bv. uit jeugdhulp, slachtoffer van discriminatie, in conflict met hun omgeving of jonge migranten). Projecten die een mix van jongeren met gevarieerde profielen aanmoedigen zijn welkom.

De Bernheim Stichting geeft voorkeur aan structuren die jongeren betrekken bij de ontwikkeling van projecten die hen aangaan (co-creatie, jeugdraad, integratie van jongeren in het bestuur ....).

Thema's
De Bernheim Stichting heeft besloten zich te richten op projecten die jongeren helpen :
- Zelfvertrouwen krijgen,
- Hun talenten en vaardigheden beseffen,
- Een levensplan ontdekken en formuleren,
- Leren zichzelf uiten en hun emoties beheersen,
- Confronteren met anders-zijn en stereotypen bestrijden,
- Zichzelf projecteren in opwindende mogelijkheden.

Er wordt ook bijzonder belang gehecht aan projecten die discriminatie van jongeren bestrijden.

Methodologie
De Bernheim Stichting is van mening om een duurzaam trnsformering effect te hebben op jongeren, de activiteiten moeten jongeren actief betrekken bij de animaties en hen een persoonlijke, langdurige ondersteuning bieden.

De Bernheim Stichting hecht veel belang aan de pedagogische denkwijze achter de voorgestelde activiteiten.

Professionalisering
De Bernheim Stichting moedigt voortdurende verbetering en regelmatige bevraging van de praktijken van de organisaties die ze steunt. Ze besteedt aandacht aan de kwestie van leren en de capaciteit van structuren om dit te integreren om hun impact te verbeteren. Daarom selecteert ze organisaties die hun praktijken willen verbeteren om hun impact te vergroten.

Netwerken
De Stichting gelooft in het belang van samenwerking om de complexe sociale problemen op te lossen waarvoor ze oplossingen probeert te bieden. Daarom moedigt zij het delen en uitwisselen tussen spelers aan. Ze wil ook interdisciplinariteit en kruisbestuiving stimuleren als sociale innovatie bron.

Ze vraagt de structuren die ze ondersteunt om deel te nemen aan uitwisselingen tussen organisaties en om te werken aan de versterking van de jeugdsector in het algemeen.

Waarden
De Bernheim Stichting hecht belang aan vertrouwen, transparantie, openheid en samenwerking. Daarom verwacht ze dat informatie wordt gedeeld en dat er constructieve uitwisselingen plaatsvinden tussen de Stichting en de structuur die ze ondersteunt.

Voldoet uw project aan de strategie en criteria van de Bernheim Stichting?
Dien uw steunaanvraag in middels het onderstaande
formulier.
Stuur het ingevulde formulier terug naar info@fondationbernheim.be.