Bernheim Stichting

NIEUWE STRATEGISCHE RICHTING

Naast financiering voegt de Bernheim Stichting 3 nieuwe pijlers toe aan haar actie.

Begonnen in 2015, wil de Stichting Bernheim haar actie voortzetten ten voordele van de emancipatie van jongeren in Brussel.

In de toekomst zal ze bijzondere aandacht besteden aan projecten die gericht zijn op jongeren in kwetsbare situaties (uit de jeugdzorg, die de jeugdbescherming hebben doorlopen, die het slachtoffer zijn van discriminatie, die van huis zijn weggelopen, enz.) De Stichting zal zich richten op projecten die hen helpen zichzelf op te bouwen en meer vertrouwen te krijgen in de toekomst.

Veldwerkers en verschillende studies zijn het er namelijk over eens dat deze jongeren moeten worden aangemoedigd om zelfvertrouwen te krijgen, hun talenten en vaardigheden te ontdekken, zich uit te spreken en hun emoties te beheersen, zich open te stellen voor anderen en stereotypen te bestrijden, en zichzelf te projecteren op een opwindende toekomst door middel van inspirerende rolmodellen. De Bernheim Stichting heeft er haar speerpunten van gemaakt bij de selectie van haar projecten. Ze zal zich ook inzetten om discriminatie van jongeren tegen te gaan, omdat er nog steeds te veel deuren voor hen gesloten zijn.

In haar nieuwe strategie zal de Stichting sociale actoren ondersteunen in hun werk met jongeren via 4 pijlers:

Financieren
Financiële ondersteuning op lange termijn, afgestemd op de behoeften van de organisatie, zodat het project kan worden opgestart, uitgerold of opgeschaald.
Versterken
Op basis van een gedeelde diagnose en op het juiste moment wordt de organisatie ondersteund in haar behoeften zodat ze kan groeien op een sterke basis.
Koppelen
De organisaties die we ondersteunen met elkaar en met andere organisaties in contact brengen, om de uitwisseling van best practices aan te moedigen, om samenwerking te stimuleren enz.
Verspreiden
De stem van een sector zijn, de behoeften en zorgen van jongeren en degenen die hen ondersteunen kenbaar maken aan besluitvormers en beïnvloeders.