Collibri Foundation

oproep voor nieuwe Belgische projecten

Collibri Foundation steunt gemotiveerde jongeren tussen 15 en 24 jaar die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zowel in België als in het buitenland. Haar missie is om jongeren meer kansen te bieden voor een succesvolle toekomst door onderwijs, begeleiding en uitwisseling.

 Dat doet de Collibri Foundation door te focussen op onze twee prioritaire thema’s:

  1. Professionele integratie van jongeren 
    Jongeren krijgen een kwalitatieve opleiding en ondersteuning om hun ondernemerskennis, soft skills en zelfvertrouwen te verbeteren. Op deze manier trachten we het gat tussen de jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen.

  2. Bevordering van (mondiaal) burgerschap en gemeenschapszin bij jongeren
    We willen burgerschap bevorderen bij de jongeren. Dit kan gedaan worden door jongeren te sensibiliseren rond onderwerpen zoals solidariteit, duurzaamheid, de multiculturele samenleving, migratie of wereldburgerschap. Op die manier wordt de deelname aan de samenleving aangemoedigd bij de jongeren

Collibri Foundation ondersteunt middelgrote organisaties die impact maken in België en ambitie hebben om te groeien. Ze steunen projecten waarvoor Collibri Foundation, als dochteronderneming van Colruyt Group, een meerwaarde kan betekenen. Op die manier krijgen jongeren toegang tot het netwerk, de expertise en mogelijkheden van onze groep.

More info!