De Stichting P&V verleent financiële en materiële steun aan 66 organisaties

De digitale uitsluiting en de onderwijskloof te verkleinen

Ontdek het portret van deze jongeren!

Met het budget van 1 miljoen euro van de P&V Groep krijgen 1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop en worden door 65 organisaties in heel België begeleid en versterkt in hun digitale competenties.

De Coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijkse leven van iedereen, maar kinderen en jongeren in kwetsbare contexten worden disproportioneel zwaar getroffen.

Het is duidelijk dat niet alle jongeren thuis van dezelfde leeromstandigheden genieten. Kwetsbare jongeren kampen met een ongeziene stress door online huiswerk, te krappe huisvesting, een gebrek aan educatief materiaal, enz. Bijna 12% van de Belgische jongeren onder de 15 heeft geen geschikte plek om huiswerk te maken of thuis te studeren. In één op de twintig gezinnen met kinderen is thuis geen computer. Bij eenoudergezinnen is dat zelfs 14%. Veel gezinnen moeten bovendien een computer delen met meerdere kinderen. In het hoger onderwijs dreigt een op de vijf studenten tijdens de crisisperiode af te haken. De noodsituatie creëert dus een groeiende onderwijskloof die kosten en negatieve gevolgen met zich mee brengt voor de samenleving van morgen.

Om het waardevolle werk van deze associaties te illustreren, zijn er videoclips gemaakt door middel van de portretten van jongeren die illustreren de verschillende problemen die men in het veld tegenkomt.

Vind de portretten van Ilka en Meriam op YouTube!

Voor meer informatie, bezoek de website van de Stichting P&V!