Story-me, we maken de balans op!

Een driejarig proefproject in het kwalificerend onderwijs

Story-me's doel? Verbetering van de ondernemersvaardigheden van jongeren in het kwalificerende onderwijs en de alternerende opleidingen, zodat zij hun beroepsproject beter kunnen omschrijven en zich in hun beroepsleven kunnen ontwikkelen als arbeiders, als werknemers of als oprichters van hun eigen bedrijf.

In 2017 hebben 8 filantropische actoren zich verenigd in de feitelijke vereniging "Collective Impact Entrepreneurship in Brussels (CIEB)". Samen lanceerden ze het innovatieve Story-me project voor een periode van 3 jaar, in samenwerking met 11 associatieve partners en 8 institutionele partners.

Het proefproject maakte het mogelijk om 11 Franstalige en Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen die een traject aanbieden voor leerlingen van het derde tot en met het zesde niveau van het secundair onderwijs, met als doel de ontwikkeling van 12 ondernemersvaardigheden.

Om alles te weten te komen over de 3 jaar Story-me proefproject, bekijk de video!

Welk vervolg ?

Op basis van de lessen uit de piloot is een 2.0 concept voor Story-me ontwikkeld.
Als het project voldoende filantropische partners overtuigt, wordt in het najaar van 2020 een versie 2.0 gelanceerd, in dialoog met de overheden en met de scholen die hebben deelgenomen aan het proefproject en die het avontuur willen voortzetten.