Talented Youth Network (TYN)

Zelfvertrouwen en maatschappelijk engagement bevorderen

© TynAsbl - Salim Nehri
© TynAsbl - Salim Nehri

De vzw TYN werd opgericht door een aantal jonge geëngageerde beroepsmensen en wil de ontwikkeling en het engagement van de Brusselse jongeren, in al hun diversiteit, bevorderen. Vormingen, salons, netwerken… de werking van TYN is gericht op het opdoen van zelfvertrouwen en maatschappelijk engagement, vanuit de overtuiging dat er begeleiding nodig is om de zelfredzaamheid en de empowerment van de jongeren te vergroten.
De werking van TYN is georganiseerd rond drie pijlers.

De TYN Academy

De TYN Academy is een leerplatform toegespitst op jongeren en de mensen die betrokken zijn bij hun ontplooiing. De Academy stelt 5 opleidingscycli voor, die tot doel hebben om jongeren van 15 tot 25, afkomstig uit een kwetsbaar milieu, in staat te stellen het leven in te stappen met meer zelfvertrouwen, sereniteit en aandacht voor het algemeen belang. De TYN Academy zet daarvoor diverse middelen in: seminaries, stages, studiereizen, bezoeken…  Het huidige aanbod is gericht op sociaal ondernemerschap, empowerment van vrouwen, de ontdekking van de wetenschappen en leiderschap. Het zal worden uitgebreid met aanvullende opleidingsmodules.

Het Salon MYND

Dit jaarlijkse salon werd voor het eerst georganiseerd in 2014 en heeft tot doel om jongeren in contact te brengen met verenigingen en bedrijven die zich willen inzetten voor de ontwikkeling, vorming en ontplooiing van de jeugd in al haar diversiteit. De eerste dag van het salon is voorbehouden voor professionals en is bedoeld om de contacten tussen bedrijven en verenigingen te bevorderen. Tijdens de tweede dag staat het salon open voor jongeren en hun families. Zij kunnen zich informeren, worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan projecten en krijgen een beter beeld van de diverse mogelijkheden om betrokken te zijn bij de samenleving.

Inspireren

Jongeren met een diversiteitsachtergrond hebben het moeilijk om rolmodellen te vinden waarmee ze zich kunnen identificeren. “Meet your future” biedt jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs begeleiding aan bij hun professionele en academische keuzes.