Schola ULB

Een mentoraat door jongeren, voor jongeren met moeilijkheden op school

Leerlingen van het secundair onderwijs die in een kwetsbare situatie verkeren en kampen met moeilijkheden op school, kunnen via Schola ULB een student van een Brusselse universiteit of hogeschool als mentor krijgen. Dankzij die wekelijkse, kosteloze steun verzoenen deze jongeren zich met de school en krijgen ze weer zin om te leren.

Voortijdig schoolverlaten aanpakken

In het Brussels Gewest verlaat één leerling op zes voortijdig de school. Schola ULB heeft daarom een mentorprogramma opgezet dat jongeren met moeilijkheden op school helpt om hun zelfvertrouwen te herwinnen, hun schoolresultaten te verbeteren en een persoonlijk toekomstproject vast te leggen. Het richt zich in de eerste plaats op jongeren in een kwetsbare sociaal-economische situatie.

Jongeren die weer gemotiveerd zijn

De begeleiding vindt plaats op school, na de lessen. Ze is gratis voor de leerlingen en is gebaseerd op een samenwerking tussen de organisatie, de school en de leraars. De leerlingen nemen er vrijwillig aan deel, in groepjes van 3 à 8 jongeren, die twee of drie keer per week samenkomen. Elke bijeenkomst is gewijd aan een bepaald vak: Frans, wiskunde, Nederlands, Engels, enzovoort. Dat studenten optreden als mentor, maakt het voor de leerlingen gemakkelijker om zich met hen te vereenzelvigen en een gesprek aan te gaan over hun toekomstperspectieven. Maar liefst 80% van de jongeren is van mening dat door het project hun zelfredzaamheid toeneemt en 75% van de ondervraagde leraars vindt dat het de leerlingen weer verzoent met de schoolomgeving.

Het maatschappelijk engagement van de mentors

De organisatie besteedt bijzondere aandacht aan de zorgvuldige selectie en opleiding van de mentors. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding, verwerven nieuwe competenties en doen een verrijkende ervaring op. Het mentorprogramma brengt immers mensen uit verschillende werelden samen, bevordert de ontmoeting met de ander, stimuleert de sociale mix en ondersteunt het samenleven. Het project streeft ook naar academische en professionele erkenning van de engagement van studenten.