De Toekomstateliers (TADA)

Wekelijkse ateliers om de samenleving beter te leren begrijpen

© Frederik Beyens
© Frederik Beyens


De vzw TADA organiseert wekelijkse praktijkgerichte ateliers voor jongeren van 10 tot 14 jaar uit de minst bedeelde wijken. Tijdens de ateliers, die drie jaar lang elke zaterdag worden georganiseerd, laten vrijwilligers uit het beroepsleven de jongeren kennismaken met diverse vakgebieden en stimuleren ze hun ontwikkeling als volwaardig burger.

Sinds 2013 biedt de aanvullende vorming op vrijwillige basis van de vzw jongeren de gelegenheid hun toekomstperspectief te verruimen en zich te ontplooien tot een ondernemend lid van de samenleving.

Inzicht in de samenleving

Voor kinderen die opgroeien in de minst bedeelde wijken van het Brussels Gewest, is ‘de samenleving’ vaak een abstract en complex begrip. De wekelijkse ateliers van TADA zijn erop gericht hun motivatie te vergroten en geven hen de kans om kennis te maken met diverse vakgebieden en aspecten van de maatschappij: het gerecht, de gezondheidszorg, de journalistiek, defensie, huisvesting, voeding, het ondernemerschap…

Een actieve pedagogiek

De ateliers en uitstappen worden geanimeerd door bevlogen vrijwilligers van alle slag: brandweerlui, advocaten, verpleegkundigen, kunstenaars, architecten, politieagenten, bedrijfsleiders, koks, ingenieurs, militairen, procureurs, journalisten, enzovoort. Zodoende ontdekken de jongeren op een concrete en praktijkgerichte de arbeidswereld, waardoor ze hun interesses ontwikkelen, transversale competenties verwerven, en zowel hun zelfvertrouwen als hun ondernemerszin vergroten.

De smaak van het leren te pakken krijgen

Met dit aanvullende onderwijs wil TADA de strijd aangaan tegen demotivatie en voortijdig schoolverlaten. Door scholen en gezinnen in de minst bedeelde wijken een steuntje in de rug te geven, draagt de organisatie bij aan de strijd tegen de armoede en bevordert ze de maatschappelijke integratie van deze jongeren.