Social Responsibility in Economic Life

Ethische vorming voor de besluitvormers van morgen

Dankzij het Bernheimproject in het kader van de Hoover-leerstoel bij de KUL genieten de studenten uitzonderlijk onderwijs inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid in het economisch leven, evenals grote steun voor doctoraal en postdoctoraal onderzoek.

Een cursus over maatschappelijke verantwoordelijkheid in het economisch leven

Deze cursus, die in het Engels wordt gegeven, biedt masterstudenten de gelegenheid om basiskennis over dit onderwerp te verwerven en om deel te nemen aan een thematische masterclass, die wordt gegeven door een personaliteit uit het zakenleven of door een academicus uit België of het buitenland. Het beste werkstuk in het kader van deze cursus wordt beloond met de ‘Bernheim Social Responsibility Prize’, waarvan het bedrag gelijk wordt verdeeld tussen de laureaat en een organisatie van zijn keuze.

Beurzen om onderzoek aan te moedigen

Het Bernheimproject maakt het ook mogelijk om doctorale en postdoctorale beurzen te verstrekken voor onderzoek rond de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het economische leven. Trouw aan de wens van Emile Bernheim om maatschappelijke fragmentering tegen te gaan en interdisciplinariteit te bevorderen, gaat het om projecten in diverse wetenschapstakken (sociologie, filosofie, politieke wetenschappen, rechten…) die zijn opgezet in dialoog met mensen uit de economische wereld.