Beurs Andreas Vesalius

Steun aan klinische onderzoeksprojecten van jonge artsen

Dr Rakan Nasreddine - Lauréat 2019
Dr Rakan Nasreddine - Lauréat 2019

Elk jaar verleent de Association André Vésale aanmoedigingsbeurzen voor klinisch onderzoek aan jonge artsen van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis.

De Association André Vésale heeft tot doel om aan jonge artsen van het universitair medisch centrum Sint-Pieter te Brussel (UMC) de mogelijkheid te bieden om een klinisch onderzoeksproject op te zetten. Ze verstrekt jaarlijkse beurzen om projecten te steunen van jonge artsen-onderzoekers die bezig zijn met hun specialisatie en die deel uitmaken van het medisch team van het UMC. Een wetenschappelijke commissie selecteert de laureaten op basis van de kwaliteit en het wetenschappelijk belang van hun onderzoeksproject.