FEFA

Nieuwe missie van FEFA, integratie van jongeren “Rond de bal”

Het FEFA (Football - Etude - Familles - Anderlecht) werd opgericht om activiteiten aan te bieden en perspectief te geven aan jongeren in Anderlecht en omstreken. Zij bieden sportieve begeleiding en psychosociale en educatieve ondersteuning. Ze voegen nu een project voor professionele integratie toe aan hun missie.

Sinds enkele jaren kampt Brussel-Hoofdstad met een hoog armoedepercentage en latente socio-economische problemen bij jongeren. Voor deze groep bedraagt het werkloosheidscijfer bijna 25%. De laatste tijd krijgt het FEFA-team steeds meer vraag naar professionele integratie en vooral naar hulp bij het vinden van werk, een studentenjob of een stageplaats.

Het programma "Rond de bal" biedt een antwoord op deze vraag. Het idee is jongeren en bedrijven "op een voetbalveld" samen te brengen om een band met de arbeidsmarkt op te bouwen en jongeren voor te bereiden op de uitdagingen van het beroepsleven. Daarom biedt de organisatie een waar ontwikkelingstraject dat over een jaar wordt gespreid en bestaat uit workshops over verschillende thema's: wat verwachten werkgevers, een cv opstellen, zich voorstellen tijdens een sollicitatiegesprek, doorgroeien in een bedrijf, maar ook luisteren naar inspirerende getuigenissen van professionals uit de partnerbedrijven.

Dankzij dit project ontwikkelen de jongeren hun zelfvertrouwen, werken ze aan hun expressie, leiderschap en gemeenschapszin, maar weten ze zich ook binnen een groep te laten gelden. De organisatie wil de link leggen tussen het verwerven van deze vaardigheden in de sport en het toepassen ervan in het beroepsleven. Dit alles wordt versterkt door persoonlijke coaching.