De onderzoeksgroep 'Leefmilieu en Samenleving'

Een beter begrip van de verbanden tussen maatschappelijke ontwikkelingen en het leefmilieu.

Source : Aerofoto
Source : Aerofoto


De 'Pôle Environnement & Société' (onderzoeksgroep Leefmilieu en Samenleving) van de Université libre de Bruxelles (ULB) heeft een aantrekkelijk programma opgezet rond actuele maatschappelijke thema’s in relatie tot het leefmilieu en de klimaatverandering.

De ULB is zich bewust van het belang van de verbanden tussen het leefmilieu en actuele maatschappelijke ontwikkelingen, en heeft vanuit dit besef de 'Pôle Environnement & Société' (onderzoeksgroep Leefmilieu en Samenleving) opgericht, die zich toelegt op zowel onderzoek, analyse als bewustmaking.

 

Lezingen voor iedereen

De onderzoeksgroep organiseert regelmatig lezingen en seminaries om onderzoekssamenwerking te bevorderen en kennisdeling aan te moedigen, in het bijzonder tussen onderzoekers van Belgische en buitenlandse universiteiten, maar ook buiten de universitaire gemeenschap. De thema's worden bepaald aan de hand van actuele gebeurtenissen en debatten op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. In de periode 2015-2018 gaat het bijvoorbeeld om de energietransitie in Europa, de sociaal-ecologische ongelijkheid of de rol van steden in de energie-transitiebeweging. Alle informatie wordt gepubliceerd op de website van de onderzoeksgroep in de vorm van video's en presentaties

 

Masteropleidingen

De Pôle Environnement & Société staat in voor het vak 'Leefmilieu, natuurlijke rijkdommen en conflicten' toevertrouwd aan prof. François Gemenne (FNRS, ULg). Dit vak is toegankelijk voor studenten milieuwetenschappen en -beheer, politieke wetenschappen en demografische en ontwikkelingswetenschappen. In het kader van deze cursus werken sinds 2017 jaarlijks studenten van de ULB en de Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc (ESA St-Luc Bruxelles) samen aan digitale visualisaties van milieuvraagstukken. Wetenschappelijk onderzoek zetten ze zodoende om in een aantrekkelijk verhaal.

 

InsideCOP

Sinds 2015 volgen studenten de Klimaatconferentie van de VN om ze op een bevattelijke manier te verslaan. Hun artikelen en interviews zijn beschikbaar op de website InsideCOPs.