Débagora

Onderwijs ontmoet politiek en debat!

Met de steun van twee universitaire partners (UCL, ULB), drie jeugdverenigingen (Jeunes et citoyens, Infor Jeunes en het Comité des élèves francophones) en een publieke instelling (het BelVue Museum) is het project een kruising tussen een opleiding in de politiek en een opleiding in debat.

Onderwijzen over politiek dat is zowel een inleiding geven over het zich eigen maken van kwesties over de stad als deelnemen aan de debatten over deze kwesties.

Algemene deelname aan specifieke kwesties

Het doel van het Débagora project is jongeren van de 3de graad van het middelbaar onderwijs uit het Brussels Gewest te onderwijzen in politiek, debat, democratische processen…zodat deze jongeren een actief burgerschap ontwikkelen en zij er positief mee omgaan. In de politiek werken, is gemeenschappelijke kwesties omarmen door allerlei vormen van dialoog, zoals overleg, compromissen...

Een pedagogische tool rond een pluralistische gemeenschap

Elk jaar wordt er een specifiek thema gekozen en door jongeren uitgewerkt dankzij een pedagogische tool waarvoor leraren op voorhand werden opgeleid.  Deze pedagogische tool werd in 2021 ontwikkeld als onderdeel van het onderzoek ‘Jeunes et Enjeux Politiques’. De tool werd gerealiseerd door een team onderzoekers bijgestaan door een comité van leiders en begeleiders van verenigingen die burgerschap onderwijzen. Er werden acht modules ontwikkeld samen met nog aanvullende activiteiten en labels, die ook online beschikbaar zijn (webdeb.be/debagora).

Ambities

Voor de eerste editie zullen zo'n 20 klassen, ongeveer 400 jongeren, de kans krijgen om aan het avontuur deel te nemen. De diversiteit van de betrokken scholen vormt een toegevoegde waarde voor het Débagora-programma, omdat het zich zal richten op scholen die weinig toegang hebben tot dit soort projecten. Ontmoetingen tussen de verschillende scholen zullen het hele jaar door worden aangemoedigd.