Centre Emile Bernheim de Recherche Interdisciplinaire en Gestion

Onderzoek op het vlak van bedrijfsbeheer stimuleren en promoten

© Aurélie Rousseaux - CEB SBS-EM
© Aurélie Rousseaux - CEB SBS-EM

Het Centrum Emile Bernheim (CEB) van de Solvay Brussels School of Economics & Management (Université libre de Bruxelles) werd op initiatief van Emile Bernheim zelf opgericht in 1952, en heeft tot doel om fundamenteel en toegepast onderzoek inzake bedrijfsbeheer aan te moedigen.

Onderzoek op het vlak van bedrijfsbeheer aanmoedigen

Sinds de oprichting ervan is het doel van het Centrum Emile Bernheim om bij te dragen tot een beter bedrijfsbeheer. Als onderzoekscentrum op het vlak van bedrijfsbeheer van Solvay Brussels School of Economics & Management (SBS-EM) is het actief op zeer diverse terreinen: financiën, marketing, technologiebeheer, internationale economie, strategie en bedrijfsbeheer, boekhouding en beheerscontrole, maar bijvoorbeeld ook economische en financiële geschiedenis, personeelsbeheer, microfinanciering en overheidsmanagement.

Een multidisciplinair team met internationale faam

De 49 professoren en 70 assistenten, onderzoekers en doctorandi van het Centrum Emile Bernheim publiceren in de beste internationale tijdschriften, nemen overal ter wereld deel aan congressen en conferenties, en zijn actief in het academisch onderwijs. Ze participeren in vele Europese en/of interuniversitaire projecten en ontvangen geregeld specialisten met internationale faam. Het Centrum Emile Bernheim heeft ook bijzondere aandacht voor beginnende onderzoekers, door hen met het oog op hun doctoraatsthesis een kwaliteitsvolle omgeving en specifieke seminaries aan te bieden.

Een nauwe band met de economische wereld

Trouw aan haar missie om de ondernemingswereld en de universitaire instellingen dichter bijeen te brengen, onderhoudt het Centrum Emile Bernheim nauwe banden met de ondernemingen en de grote openbare organisaties dankzij haar expertisecentra en consultancy-opdrachten voor openbare en privé-instellingen, zowel Belgische als internationale.

Het Management Café

Teneinde zijn werking meer bekendheid te geven en de vruchten te plukken van interactie met mensen van de praktijk en iedereen die interesse heeft in het zakenleven, heeft het Centrum Emile Bernheim in de herfst van 2015 het 'Management Café' in het leven geroepen. Verschillende keren per jaar worden in een gemoedelijke omgeving debatten georganiseerd over onderwerpen die verband houden met de bedrijfswereld.