Sport2Be

Van sport naar werk!

Bij Sport2Be werken sport- en ontwikkelingscoaches samen om jongeren te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en hun socio-professionele integratie. 

Presteren door sport

Voetbal, street soccer, basketbal, boksen, hockey, rugby, tennis en dans, geen gebrek aan sportdisciplines om uit te kiezen bij Sport2Be! Als je zelfrespect, respect voor anderen en voor de regels op het sportveld verwerft en ontwikkelt, worden ze ook op het werk en in de maatschappij als geheel onmisbaar. De vzw wil vooral jongeren ondersteunen door sport tot aan hun eerste beroepservaring. En met succes!

 

Een arsenaal aan infrastructuur en partnerschappen

Honderden deelnemers bezetten basketvelden, danszalen en voetbalvelden. Onder begeleiding van een dertigtal coaches ontwikkelen deze jongeren tussen 16 en 25 jaar een echte vertrouwensrelatie met hen. Dit garandeert het welslagen van de uitgevoerde projecten. De overwinning haal je niet alleen. Daarom geeft de vzw de voorkeur aan spelen in teamverband. Ze breidt daarom haar partnerschappen uit zowel met commerciële bedrijven, andere verenigingen en overheidsinstanties.

 

Van « Sport2Be » naar « Job2Be »  

Naast sport en de transversale vaardigheden die daardoor worden ontwikkeld, kunnen jongeren vanaf 16 jaar die bij de vereniging zijn aangesloten deelnemen aan het programma "Job2Be". Dit focust zich op drie gebieden: ontdekking, oriëntatie en begeleiding. Job2Be is volledig gratis en biedt jongeren workshops en opleidingen, ontmoetingen met professionals en bedrijven, zodat ze een duurzaam carrièrepad kunnen ontwikkelen. Na deelname voelt 87,5% van de jongeren zich beter voorbereid op de zoektocht naar werk!