Samenlevingsdienst

De institutionalisering van de Samenlevingsdienst in België en de operationele ontwikkeling ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunen.

De vzw Platform voor de Samenlevingsdienst is een autonome en pluralistische organisatie. Ze verenigt 700 organisaties rond een gemeenschappelijk doel: de oprichting van een Samenlevingsdienst voor jongeren van 18 tot 25 jaar in België. Zoals soortgelijke initiatieven in vele Europese landen heeft ook de Samenlevingsdienst een wettelijk kader en erkenning door de staat nodig.

De Samenlevingsdienst biedt jongeren van alle rangen en standen de kans om zich in te zetten voor projecten die de gemeenschap dienen. Gedurende zes maanden zetten ze zich hier voltijds voor in en krijgen ze een opleidingsprogramma, een toelage en een verzekering.

Jongeren bij de Samenlevingsdienst besteden 70% van hun tijd aan het realiseren van hun hoofdopdracht bij een gastorganisatie. 10% van de tijd besteden zij aan bijkomende opdrachten, en 20% van de tijd aan opleidingen, uitwisseling, gezamenlijke projecten, het groeiproces, oriëntatie- en evaluatietijd.

De gastorganisatie zet de jongere 4 dagen per week in op een project van algemeen nut. De organisatie geeft ook bijles en leidt de jongere op in zijn of haar missies vanuit een burgerperspectief. Deze gastorganisaties (vzw's, overheidsdiensten...) zijn actief in de volgende sectoren: bijstand aan personen en solidariteit, toegang tot cultuur en onderwijs, milieu en opvoeding door sport.

De Samenlevingsdienst is een periode van overgang en volwassen worden, van socialisatie voor jongeren van allerlei achtergronden.  Tijdens het programma verwerven jongeren vaardigheden door ervaring, maar ze leren ook de normen van het samenleven en de regels van het burgerschap. De Samenlevingsdienst is gebaseerd op gelijke kansen op toegang en zorgt voor een sociale en culturele mix. Jongeren vinden daardoor beter hun plaats in de maatschappij en kunnen zich gemakkelijker op de arbeidsmarkt profileren.

Na tien jaar projecten op het terrein, waaraan meer dan 2.500 jongeren deelnamen, is de fundamentele uitdaging van de Samenlevingsdienst nu om wettelijk erkend te worden. Zo krijgen de jongeren die deelnemen een specifiek statuut. Vooral in Brussel vereisen het leven en de noden van de jongeren de grootschalige invoering van het systeem.