STORY-ME

Een nieuw project zal in 2021 het licht zien!

Een nieuw STORY-ME project wordt geboren, herwerkt op basis van de lessen die uit de evaluatie van het pilootproject (2017-2020) zijn getrokken, en prioriteiten die werden behouden met de betrokken onderwijsactoren en de filantropische partners. STORY-ME richt zich op het ondersteunen van de jongeren die zijn ingeschreven in het Franstalige kwalificerende onderwijsstelsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om hen te helpen hun beroepsproject beter te definiëren.

STORY-ME, dat vanaf het begin van het schooljaar in september 2021 wordt ingezet, richt zich op het ondersteunen van jongeren om actoren te worden in hun leven en het versterken van hun schoolcarrière, op basis van de lessen die zijn getrokken uit het proefproject (2017-2020) en de prioritaire gebieden die zijn geïdentificeerd met de educatieve spelers en filantropische partners.

De opdracht van het project bestaat erin het zelfvertrouwen, het vermogen om vooruit te plannen en actie te ondernemen, en de weg naar de loopbaan (positieve orientatie) te ontwikkelen van de jongeren die zijn ingeschreven in het Franstalige* kwalificerende onderwijsstelsel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om hen te helpen hun beroepsproject beter te definiëren.

Het STORY-ME programma zal worden ingezet op de scharniermomenten van de oriëntatie (in het 2de en 3de jaar, d.w.z. net voor en aan het begin van de kwalificerende schooltraject), door leeraren en studenten te begeleiden bij het uitvoeren van een project binnen de scholen zelf, in een geest van openheid naar de actoren rondom de school.