Europese stages Bernheim

Een springplank om jonge Belgische universitairen kennis te laten maken met de werking van Europa

De stichting verstrekt jaarlijks zes studiebeurzen aan jonge Belgische universitairen, zowel Nederlands- als Franstalige, om een stage van 10 maanden in verband met Europese aangelegenheden te volgen. Een jury van experts selecteert de laureaten, die de kans krijgen om een unieke professionele ervaring op te doen in het hart van het Europese raderwerk: bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken (5 maanden) en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie (5 maanden). Sinds 2003, toen het initiatief van start is gegaan, heeft meer dan honderd jongeren dit programma gevolgd. Twintig van hen zijn diplomaat geworden.

Ontdek deze unieke ervaring op vidéo!

KANDIDATENOPROEP 2023-2024 – 21ste editie

Kandidatuur

De kandidatenoproep voor de 21ste editie is gesloten.

Het dossier moet bestaan uit een curriculum vitae en een brief (maximaal één pagina recto) waarin je toelicht waarom je deze stage wilt ondernemen en in een Europese omgeving wilt werken.
De bestanden moeten in pdf-formaat per e-mail verzonden worden naar: s.dessilly@fondationbernheim.be en moeten als volgt benoemd worden: Naam Voornaam - cv en Naam Voornaam – Brief.

Selectie

Voor het academiejaar 2023-2024 zullen er zes beurzen (drie Franstalige en drie Nederlandstalige) worden toegekend.

In de eerste fase zal de voorzitter van de jury een preselectie maken van 7 Franstalige en 7 Nederlandstalige kandidaten. De kandidaten krijgen na deze eerste ronde nog geen feedback.

In een tweede fase zal de voltallige jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, de definitieve selectie maken. Elke kandidaat krijgt een gesprek van 15 minuten. De kandidaat stelt zich voor en licht zijn/haar motivatie toe. Vervolgens worden nog twee andere vragen gesteld: een over zijn/haar kennis van de werking van het Europese apparaat en een over de actuele gebeurtenissen in de Europese Unie.
De plenaire jury zal plaatsvinden in mei 2023.
De interviews vinden plaats in de kantoren van de Fondation Bernheim.

Toekenningsvoorwaarden

  • In het begin van de stage (september 2023) in het bezit zijn van een universitair diploma van een masteropleiding;
  • Beschikken over een goede kennis van de tweede landstaal;
  • Maximaal 27 jaar oud zijn op 31 december 2023;
  • De Belgische nationaliteit hebben (noodzakelijke voorwaarde om een permanente functie bij de FOD Buitenlandse Zaken te kunnen uitoefenen);
  • De stage als hoofdactiviteit beschouwen;
  • Zich bij eerdere edities niet meer dan één keer kandidaat hebben gesteld.

De criteria

Bij de selectie zal de jury letten op de kwaliteit van het parcours, het maatschappelijke en sociale engagement en de blijvende belangstelling van de kandidaat voor Europese zaken en zijn/haar motivatie om deel te nemen aan de Europese Bernheim stage.

De Fondation Bernheim wil de samenleving als geheel vertegenwoordigen. Kandidaten worden daarom geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht hun geslacht, etnische afkomst, sociale klasse, ras, seksuele geaardheid, handicap en/of religie.

De beurs

Een beurs bedraagt € 10.800. Deze beurs wordt uitbetaalt in schijven van € 1.080 per maand voor de duur van de stage.

Woorden van Bernheim alumni

"Je beleeft de Europese politiek vanop de eerste rij en hebt, naar stagiaire-normen, een ongeziene toegang tot alle vergaderingen en evenementen." Stefan Van Laer

“Een onvergetelijke ervaring waarbij je op korte tijd immens veel leert en tegelijkertijd ontdekt hoe er in de praktijk intern-Belgisch, maar ook op EU-niveau, compromissen worden gevormd en er onderhandeld wordt." Sofie Declerck

“De Bernheimstage biedt niet alleen een unieke blik achter de schermen van het beste wat de Belgische en Europese diplomatie te bieden heeft, maar vormt daarnaast ook op persoonlijk vlak een enorme verrijking.” Sarah El Amouri