Brussels@Work

Een vorming om jongeren warm te maken voor het ondernemerschap

© YouthStart
© YouthStart

Met Brussels@Work biedt de vzw YouthStart Belgium Brusselse jongeren een intensieve versie aan van haar opleidingsmodule om de ondernemerszin op te wekken. Het programma is erop gericht het zelfvertrouwen van de deelnemers te vergroten en hun ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen, om hen zodoende te helpen de regie van hun leven in handen te nemen.

Een initiatief met bewezen verdiensten

Sinds 1998 biedt de vzw YouthStart (vroeger NFTE) in België een dynamisch en creatief vormingsprogramma voor jongeren aan dat hen warm maakt voor het ondernemerschap en hen bewust maakt van hun kwaliteiten als ondernemer. Het is in de eerste plaats gericht op jongeren die moeite hebben om aansluiting te vinden met het beroepsleven en heeft bewezen dat het een ware springplank naar werk is, zowel in België als in het buitenland.

De ondernemingszin aanwakkeren

Gedurende 8 dagen stellen groepjes van een twaalftal jongeren tussen 16 en 30 jaar zich in de plaats van een bedrijfsleider. Door een fictief bedrijf te creëren, leren ze veel bij over de wereld van het ondernemen (businessplan, marketing, financieel beheer, informatica) en ontwikkelen ze hun vaardigheden: zelfvertrouwen, spreken in het openbaar, zin voor initiatief... Zodoende ontwikkelen ze hun ondernemerszin en leren ze de regie van hun eigen leven zelf in handen te nemen, of het nu is als werknemer dan wel ondernemer.

Meer Brusselse jongeren vormen

In een moeilijke context wat betreft de werkgelegenheid voor jongeren, stelt de vzw een intensief programma voor Brussel. Het doel is om meer opleidingskansen aan te bieden door op 3 jaar 48 trainingen te organiseren,  met 55 uur vorming per deelnemer, en door de opleidingen dankzij een partnerschap met een dertigtal Brusselse sociale instellingen meer toe te spitsen op jongeren in moeilijkheden.