Move With Africa

Jongeren bewustmaken van de Noord-Zuidverhoudingen, interculturaliteit, wereldburgerschap en solidariteit

Meer dan 150 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs maken sinds 2012 jaarlijks een reis in Afrika samen met hun leraars, onder begeleiding van een Belgische partnerorganisatie (NGO/vzw). Het eenjarige programma is erop gericht de jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid als wereldburgers en van hun vermogen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een rechtvaardigere en meer open samenleving.

Naar een verbreding van het bewustzijn en een verhoogde tolerantie

Move With Africa biedt parallel aan het onderwijs op school trainingen aan om de wereld waarin we leven te begrijpen. Het verblijf in Afrika is een fundamentele ervaring in de reflectie die aan de jongeren voorgesteld wordt. Ze worden maandenlang voorbereid door te werken rond thema's als voedselzekerheid, stereotypen, genderverschillen, migratie, wereldwijde ongelijkheid en dergelijke, door middel van bijeenkomsten met de NGO-partner.

Participatie tijdens het hele proces

In de loop van het jaar ontmoeten de jongeren tijdens verschillende woensdagen en weekends de verantwoordelijken van de NGO's om zich voor te bereiden. Ze maken ook andere leerlingen op hun school warm door regelmatig te communiceren over de voortgang van hun project. Tot slot zetten ze zich in om geld in te zamelen voor de financiering van hun vliegtickets.

Wees bereid om keuzes te maken

Bij hun terugkeer zijn er verschillende ontmoetingen gepland om jongeren de kans te geven hun ervaringen en gevoelens te delen, enige afstand te nemen en hen ook manieren aan te reiken om in België betrokken te blijven bij de zaak. Het is ook de bedoeling om hen bewust te maken van het feit dat België voor belangrijke problemen staat, en dat het mogelijk is om zich ook in dat verband te engageren. Het project probeert de jongeren te laten inzien dat hun keuzes, of het nu gaat om consumenten- of gedragskeuzes, een impact kunnen hebben op de wereld om hen heen.