Ambassadeurs van maatschappelijke zelfexpressie

Of: hoe deel je de voordelen van burgerinitiatieven die je zelf ten goede zijn gekomen?

De ambassadeurs zijn momenteel meer dan 100 jongeren, tussen 15 en 25 jaar oud, die andere jongeren de gelegenheid bieden om uiteenlopende thema's te verkennen, zoals het gebruik van media, de plaats van jongeren in de politiek, het samenleven in diversiteit, de ecologische transitie of de opkomst van het extremisme. Ze belichamen een jeugd die afkomstig is uit de diversiteit, die open, geïnteresseerd en betrokken is bij de opbouw van een samenleving die even participatief als emancipatorisch is.

De vereniging heeft in haar dagelijkse werking drie belangrijke missies:

Ambassadeurs opleiden

De rol van 'ambassadeur' heeft vele facetten: gespreksgroepen leiden en stimuleren, klassenvertegenwoordigers van de zgn. 'burgerscholen' opleiden, leerlingen betrekken bij het oplossen van conflicten, optreden als bemiddelaar enzovoort. Om jongeren in staat te stellen al deze rollen zo goed mogelijk te vervullen, biedt de vereniging voorbereidende trainingen aan.

Werken aan welsprekendheid

De ambassadeurs gebruiken hiervoor meestal mondelinge steekspelen. Individueel of team, met of zonder voorbereiding, zijn deze welsprekendheidstoernooien een confrontatie van argumenten door protagonisten die hun standpunt niet kunnen kiezen. Ze vormen een krachtige stimulans voor de zelfontplooiing en het zelfvertrouwen, zetten aan tot een minder eenzijdige houding en meer empathie, en bevorderen het kritisch redeneren en het zoeken naar argumenten. De ambassadeurs organiseren veel bijeenkomsten: met leerlingen van verschillende scholen, in de klas, met maatschappelijke actoren en naar aanleiding van internationale bijeenkomsten.

Engagement als burger tonen

Heel wat jongeren die de zgn. 'burgerscholen' hebben doorlopen, engageren zich om dit programma in het klassieke onderwijs uit te voeren. Ze krijgen daarbij uitgebreide ondersteuning van de ambassadeurs. Deze jongeren zetten zich in voor de strijd tegen schooluitval en voor strategieën om positief gedrag aan te moedigen. Ze vaardigen delegaties af en zetten projecten voor conflictbeheersing op.