Naar een beter begrip van de kwestie Israël-Palestina

Jongeren bewustmaken van ‘samen-leven’ door een deconstructie van het conflict tussen Israël en Palestina

45 leerlingen uit het vijfde en zesde studiejaar van drie Brusselse scholen verdiepen zich in het conflict tussen Israël en Palestina en gaan op reis om het conflict beter te begrijpen. De reis is een vorm van initiatie en heeft onder andere tot doel om de jongeren te helpen stereotypes te doorprikken, de complexiteit en de inzet van conflicten te begrijpen, en zich bewust te worden van hun eigen potentieel om in Brussel actie te ondernemen en hun ervaringen te delen.

Stereotypes doorprikken door zich een genuanceerde mening te vormen

Voorafgaand aan de reis volgen de jongeren een opleidingscyclus die de geografische, historische, demografische en geopolitieke kennis aanreikt die nodig is voor een overkoepelend begrip van het conflict. Eens ter plaatse zullen ze jongeren van hun leeftijd ontmoeten, naast persoonlijkheden uit het maatschappelijke middenveld en vertegenwoordigers van verenigingen. Die ervaringen zullen hen helpen om de inzet van een conflict te begrijpen, het belang van de media te in te zien, informatie van sociale netwerken in vraag te stellen, na te denken over het profiel van de persoon waarvan de informatie afkomstig is, enzovoort.

De grenzen tussen de sociale klassen overstijgen en het samenleven bevorderen

Een impliciet uitgangspunt van het initiatief is dat het leidt tot een bewustwording van de barrières die ook in Brussel tussen de verschillende gemeenschappen bestaan. Wie de inzet van het conflict tussen Israël en Palestina begrijpt, begrijpt ook de moeilijkheden die eigen zijn aan samenleven elders. De jonge deelnemers worden zich bewust van hun eigen potentieel om actie te ondernemen en ervaringen te delen met het oog op een hechter samenleven met de ander.

Een ‘ambassadeur van de nuance’ worden

Bij terugkomst van de reis delen de deelnemers hun ervaringen met andere jongeren. Ze bezoeken verschillende scholen om er van gedachten te wisselen over onderwerpen die verband houden met het samen-leven en onze maatschappij. Voor velen zal het de eerste keer zijn dat ze een maatschappelijk engagement opnemen. Dat zal zich later wellicht vertalen in een studiekeuze, of een engagement voor het sociale, economische en politieke leven.