#nofilter

Een directe en authentieke blik op hedendaagse kunst

© Bea Borgers, Kunstenfestivaldesarts 2018
© Bea Borgers, Kunstenfestivaldesarts 2018

Ter gelegenheid van het Kunstenfestivaldesarts maken jongeren van drie jeugdverenigingen kennis met dit festival van de hedendaagse creatie. Met een frisse en compromisloze blik, zonder filter, kijken ze naar dit ‘onbekende’, stellen ze vragen, geven ze commentaar.

Kennismaken met ‘het vreemde’
#nofilter – het krachtige effect van hedendaagse expressievormen op jongeren die niet vertrouwd zijn met de codes ervan noch met de plaatsen waar ze te zien zijn.
#nofilter – de frappante ervaring van een artiest om te worden geïnterviewd door jongeren die, zonder filter, vragen stellen over zijn of haar benadering en werk.
#nofilter – de ongewone gebeurtenis van een groep jongeren in een theaterzaal die de toeschouwers en de ongeschreven regels in vraag stellen.

Een duurzame ontmoeting tussen jongeren en de wereld van de hedendaagse kunst
Drie jongeren werden belast met de coördinatie van het project. Ze nemen een vijftiental andere jongeren mee naar het festival voor een selectie van zeven voorstellingen. Samen interviewen ze de artiesten en filmen ze hun eigen reacties, uitleg, gevoelens… Ze verwerken dit materiaal in videoclips en delen die online. Ze krijgen de kans om hun werk te presenteren bij de afsluiting van het festival. Gedurende het hele proces worden ze ondersteund door vele professionals en wordt er van gedachten gewisseld, zonder enige hiërarchie van meningen.

Een internationale reis om de burgerzin te stimuleren
In 2021 ondernemen deze jongeren een buitenlandse reis naar een ander hedendaags festival voor podiumkunsten om hun ervaring als ‘toeschouwer’ te verdiepen. De bedoeling is om hun emancipatie te bevorderen dankzij een internationale ervaring. Ze worden betrokken bij de keuze van een bestemming, het zoeken naar financiering, organisatorische en praktische vragen… Allemaal kansen om vaardigheden op te doen, ondernemerszin te ontwikkelen en nieuwsgierigheid op te wekken!