Tu veux test ?!

Ervoor gaan om je potentieel te herwinnen


Hoe krijgen we laaggeschoolde jongeren tussen 18 en 25 die de gebruikelijke inschakelingscircuits hebben opgegeven, weer aan de slag? De vzw ‘Dispositif Relais’ stelt in samenwerking met Actiris en Bruxelles Formation een heel praktijkgericht programma voor.

"Wil je iets? Ga er dan voor!" - dat is in een notendop het ordewoord van dit begeleidingsprogramma. Het is begonnen in Vorst, heeft zich daarna uitgebreid tot andere gemeenten, in samenwerking met een hele resem actoren op het terrein. Met een slaagpercentage van 60% en zelfs 80% na een bijkomend begeleidingsjaar heeft het zeker zijn sporen verdiend.

De jongere in het middelpunt

Het initiatief draait de gebruikelijke logica om en vertrekt van de jongere zelf, zijn leefsituatie, competenties en aspiraties. Na een eerste fase waarin de jongere de kans krijgt om zichzelf te (her)ontdekken, worden hem of haar concrete werkervaringen aangeboden, teneinde de deelnemer weer helemaal onder te dompelen in de samenleving. Psychologische barrières ten opzichte van de arbeidswereld, de cultuur en de maatschappij, die deze jongeren als ontoegankelijk beschouwen, worden daarmee doorbroken.

Horizons verleggen

Het programma biedt jongeren de gelegenheid om plaatsen, functies en organisaties te ontdekken die normaal gezien buiten hun referentiekader vallen, zowel geografisch als cultureel gezien. Ze leren mensen kennen die hun gelijke zijn, die ooit in dezelfde situatie verkeerden en die een inspirerend en emancipatorisch parcours doorliepen.

Een eigen project uitdenken

De deelnemers krijgen de gelegenheid hun eigen gereedschapskistje van vaardigheden op te bouwen, bijvoorbeeld door via improvisatie te leren spreken in het openbaar, ondernemersvaardigheden op te doen, te werken rond een CV en een motivatiebrief... Op het eind presenteert elke jongere zijn of haar beroepsproject aan een jury.

Tot het een realiteit wordt

Na afloop van het vijf weken durende programma krijgt iedere deelnemer een individuele en intensieve coaching, tot er een concreet langetermijnproject op de planken ligt.