Réciproque

Jongeren laten groeien door hen te leren spreken voor een publiek

Om de debatcultuur en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren tussen 17 en 25 jaar te bevorderen, stellen het Maison de la Francité, de vzw Les Ambassadeurs d’expression citoyenne en de vzw ULB Engagée een systeem voor om hun vaardigheden op verschillende niveaus te versterken.

Zelfvertrouwen opbouwen door te spreken in het openbaar

Spreken voor een publiek zorgt ervoor dat je leert luisteren naar de ander, genoodzaakt wordt om je ideeën te structureren, wint aan zelfvertrouwen en beter je taal beheerst. Uiteindelijk leidt het ertoe dat je je potentieel voor maatschappelijk engagement beter benut. Met die uitgangspunten zag in 2012 in Frankrijk het project 'Eloquentia' het levenslicht. In september 2021 hebben de 3 verenigingen besloten hun eigen weg te gaan door het project "RECIPROQUE" op te richten.

Een welsprekendheidswedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle jongeren tussen 17 en 25 jaar die in Brussel wonen of studeren. De deelnemers krijgen als opdracht om een bepaald onderwerp vanuit een specifiek standpunt te benaderen ('voor' of 'tegen') in een expressievorm naar keuze: een redevoering, poëzie, ‘slam poetry’, stand up enzovoort. Een jury van mensen die professioneel met het woord bezig zijn, selecteert de winnaars na verschillende voorrondes.

Intra- en interschoolse verbale spelletjes

Via een initiatieworkshop en ontmoetingen tussen scholen die de diversiteit van Brussel vertegenwoordigen, krijgen de leerlingen van het secundair onderwijs (vijfde en zesde jaar) de kans om in teams hun vaardigheden in spreken voor een publiek te oefenen. Een jury staat garant voor het goede verloop van de debatten en coacht de deelnemers, die elkaar ontmoeten in een openbare finale.

De MasterClass

De MasterClass staat open voor iedereen en is gratis voor een dertigtal jongeren tussen 16 en 25. Hij vindt plaats gedurende 2 weekends. De opleiding behandelt diverse aspecten van spreken in het openbaar, van de manier om toespraken te structureren en dramatisch vorm te geven, over schriftelijke aspecten tot de controle van ademhaling en stem. Daarbij wordt heel uitgesproken de nadruk gelegd op de samenhorigheid van de groep cursisten en het opbouwen van zelfkennis.

Een plateform online

Dit plateform is een gevolg van de eerste lockdown tijdens de Covid crisis. De drie verenigingen wilden met dit nieuwe initiatief hun engagement kracht bijzetten. Het is een pedagogisch project bestaande uit een onderwijskit en een online platform. Deze instrumenten maken het mogelijk de dynamiek van expressie en uitwisseling voort te zetten. De leerkrachten krijgen de geteste en met elkaar verbonden activiteitenfiches. En de jongeren die inhoud op het platform publiceren kunnen van dichtbij opgevolgd worden. En dit ongeacht in welke mate de scholen open zijn.