Eloquentia Bruxelles

Jongeren laten groeien door hen te leren spreken voor een publiek

© Jérôme HUBERT
© Jérôme HUBERT

Om de debatcultuur en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren tussen 17 en 25 jaar te bevorderen, hebben het Maison de la Francité, de vzw Les Ambassadeurs d’expression citoyenne en de vzw ULB Engagée een initiatief genomen om de welsprekendheid van deze doelgroep te stimuleren.

Zelfvertrouwen opbouwen door te spreken in het openbaar

Spreken voor een publiek zorgt ervoor dat je leert luisteren naar de ander, genoodzaakt wordt om je ideeën te structureren, wint aan zelfvertrouwen en beter je taal beheerst. Uiteindelijk leidt het ertoe dat je je potentieel voor maatschappelijk engagement beter benut. Met die uitgangspunten zag in 2012 in Frankrijk het project 'Eloquentia' het levenslicht. Op initiatief van de coöperatieve 'Indigo' wordt het nu geëxporteerd naar Brussel.

Een welsprekendheidswedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle jongeren tussen 17 en 25 jaar die in Brussel wonen of studeren. De deelnemers krijgen als opdracht om een bepaald onderwerp vanuit een specifiek standpunt te benaderen ('voor' of 'tegen') in een expressievorm naar keuze: een redevoering, poëzie, ‘slam poetry’, stand up enzovoort. In de loop van 4 à 5 rondes selecteert een jury van mensen die professioneel met het woord bezig zijn, de winnaars.

Intra- en interschoolse verbale spelletjes

Via een initiatieworkshop en ontmoetingen tussen scholen die de diversiteit van Brussel vertegenwoordigen, krijgen de leerlingen van het secundair onderwijs (vijfde en zesde jaar) de kans om in teams hun vaardigheden in spreken voor een publiek te oefenen. Een jury staat garant voor het goede verloop van de debatten en coacht de deelnemers. Ze selecteert ook vijf leerlingen voor de vorming 'Eloquentia'.

De vorming 'Eloquentia'

Deze 38-urencursus is gratis toegankelijk voor Brusselse studenten en werkloze schoolverlaters onder de 25. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met diverse aspecten van spreken in het openbaar, van de manier om toespraken te structureren en dramatisch vorm te geven, over schriftelijke aspecten tot de controle van ademhaling en stem. Daarbij wordt heel uitgesproken de nadruk gelegd op de samenhorigheid van de groep cursisten en het opbouwen van zelfkennis.