EMES International Research Network

Sociaal ondernemerschap stimuleren om de overgang te vergemakkelijken

copyright Jérôme Hubert
copyright Jérôme Hubert

De kerntaak van EMES is de toekomstige generatie leraren en onderzoekers opleiden in de uitdagingen van het sociaal ondernemerschap. Naast tal van activiteiten op het gebied van onderzoek, opleiding en bekendmaking, organiseert het netwerk elk jaar drie grote internationale evenementen.

Het EMES-netwerk

EMES is een internationaal onderzoeks- en opleidingsnetwerk. Het dankt zijn naam aan zijn eerste onderzoeksprogramma, over "de opkomst van sociale ondernemingen in Europa". EMES bestaat namelijk al sinds 1996, toen een kleine internationale groep van universitaire onderzoekers een onderzoeksnetwerk vormde. Vandaag de dag is EMES een netwerk van 14 universitaire onderzoekscentra en meer dan 250 individuele onderzoekers over de hele wereld, met als doel geleidelijk theoretische en empirische kennis te verzamelen over de sociale economie en sociale ondernemingen.

De opkomst van het sociaal ondernemerschap

Sociale ondernemingen, sociaal ondernemerschap, sociale ondernemers: deze termen werden tot enkele tientallen jaren geleden nog bijna niet gebruikt. Maar nu verspreiden ze zich met verbazingwekkende snelheid over de hele wereld. Ondanks de verscheidenheid aan situaties, tonen deze concepten innovatieve methoden en veelbelovende oplossingen voor de omvang en de complexiteit van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Het sociaal ondernemerschap is de geleider voor een nieuwe generatie innovaties gestructureerd rond sociale en ecologische veranderingen. Naast vele andere, zijn de "korte ketens" symbolische voorbeelden: deze innovaties pakken zowel sociale (eenzaamheid, uitsluiting) als ecologische (afval, vervuiling) problemen aan.

Een actief netwerk voor verandering

EMES organiseert momenteel drie grote internationale evenementen (twee conferenties en een tweejaarlijkse opleiding voor jonge onderzoekers). EMES is ook betrokken bij de organisatie van talrijke conferenties. Het bereidt internationale onderzoeksprojecten voor en neemt eraan deel. Het netwerk verspreidt ook talrijke publicaties van zijn leden. Het ondersteunt de ontwikkeling van een netwerk van doctoraalstudenten (specifieke blog "EMES Junior Experts' Blog", speciale evenementen...). EMES adviseert ook overheidsdiensten van lokaal tot internationaal niveau.