Bruxitizen

Maatschappelijk debat voor en door jongeren

© Agence Alter 2017
© Agence Alter 2017

Bruxitizen is een jaarlijks burgerfestival op initiatief van het Agence Alter. Sinds 2012 mobiliseert het Brusselse jongeren rond maatschappelijke vraagstukken en burgerzin.

Jongeren gaan het openbaar debat aan

Lezingen, rondetafels, workshops, informele ontmoetingen… Twee dagen lang worden jongeren van 16 tot 30 uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, te leren en te debatteren over de kwesties die hen bezighouden: werken, de straat, de politie.

Kiezen voor diversiteit

Bruxitizen kiest ervoor om álle Brusselse jongeren bij het initiatief te betrekken. Het maakt niet uit of ze student zijn, al werken, op zoek zijn naar een job, net in ons land zijn gearriveerd, van een jeugdhuis komen, een project voorstellen of op zoek zijn naar een toekomst… Er is een plaats voor iedereen en iedereen krijgt het woord. Het biedt de jongeren ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen met bekende personen, politici, mensen uit de sociale sector, journalisten, mensen met een vernieuwend sociaal project, kunstenaars...

Participatieve en maatschappelijk geëngageerde journalistiek

Tijdens het festival kunnen de jongeren hun discours verspreiden via het MediaLab. Ze worden samengebracht in een redactieteam, scherpen hun kritische geest aan en krijgen een vorming in onafhankelijke journalistiek, zodat ze met overtuiging het woord kunnen nemen in de publieke ruimte.

Woorden en daden

Gedachtenvorming is belangrijk, maar concrete acties en emancipatie eveneens. Bruxitizen wil bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe vormen van democratie die volop plaats uittrekken voor jongeren.