Migratie: de vooroordelen overstijgen

Jongeren inzicht geven in de uitdagingen van migratie

© Jérôme HUBERT
© Jérôme HUBERT

Een groep vrijwilligers van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en Jagora vzw biedt activiteiten en opleidingen aan gebaseerd op het ontleden van de belangrijkste vooroordelen over migratie om zo samenleven te bevorderen.

Ontstaan van het project

Na de humanitaire vluchtelingencrisis van 2015 hebben vrijwilligers van de ULB en Jagora vzw hun wetenschappelijke en pedagogische expertise gebundeld om activiteiten aan te bieden aan jongeren van 15 tot 18 jaar. Deze workshops zijn bedoeld om vooroordelen in verband met migratie te ontkrachten. Ze worden aangeboden in middelbare scholen, alle gezamenlijke netwerken, in het Brusselse en het Waalse Gewest.

Leermiddelen

Het educatieve pakket behandelt een reeks onderwerpen gebaseerd op vooroordelen die op grote schaal over migratie worden geuit in populaire, media- en politieke discussies: "Ze hebben geen recht om hier te zijn", "Ze zullen ons binnenvallen", "Ze zullen Europa islamiseren", "Ze willen niet integreren". Voor elk van deze vooroordelen is een module ontwikkeld in de vorm van educatieve activiteiten. Alle activiteiten eindigen met een gemeenschappelijke module "Kunnen we niets doen?”. Het is de bedoeling de jongeren de kans te geven hun gevoelens te uiten tijdens een debat in de klas. Tot slot stelt de facilitator een bijeenkomst met MENA-jongeren voor, zodat de jongeren bij een concreet burgerinitiatievenproject betrokken worden.

Web documentaire

Om de leermiddelen op grotere schaal te verspreiden, werd onlangs een web documentaire ontwikkeld. Bovendien biedt dit platform een reeks video-interviews met onderzoekers die inzicht verschaffen in bepaalde thema's. Het bevat ook getuigenissen van migranten en veldwerkers. Een laatste functie van het digitale instrument is een discussieforum voor jongeren.

Een vrijwilligersnetwerk

Deze activiteiten worden in goede banen geleid door een netwerk van 105 vrijwilligers, bestaande uit studenten, onderzoekers en jongeren die zich via Jagora vzw aanmelden. De vrijwilligers diepen de concepten uit die via de verschillende modules worden overgebracht tijdens een opleidingsweekend. Tijdens het schooljaar worden verschillende gezellige momenten georganiseerd waar de vrijwilligers op een informele manier ervaringen kunnen uitwisselen. Om de uitwisseling van best practices te vergemakkelijken, is er permanente vorming voorzien.