Parlement Jeunesse

Door het parlementair debat de kritische zin aanscherpen

© Louise Delvaux & Thomas Ravanelli
© Louise Delvaux & Thomas Ravanelli

Elk jaar geeft het Jongerenparlement een honderdtal jongeren tussen 17 en 26, met heel uiteenlopende achtergronden, de kans om de rol van parlementslid te spelen en deel te nemen aan een week van gesimuleerde parlementaire debatten in het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Een project door jongeren, voor jongeren

Het Parlement Jeunesse Wallonië-Brussel is een parlementair spel waarbij de deelnemers in de huid kruipen van een parlementslid of een journalist tijdens een zitting in het Parlement van de Franse Gemeenschap. 5 dagen lang zullen zij het goedkeuringsproces van 4 fictieve decreten volgen. Alle Franstalige Belgen tussen 17 en 26 jaar mogen hun kandidatuur indienen. Een team van ongeveer twintig jongeren leidt het project in goede banen. Allen voormalige deelnemers, die het hele jaar door werken aan de verschillende activiteiten.

Begrijpen, debatteren, overtuigen

De debatten vinden plaats tijdens de voorjaarsvakantie. Er worden vier fictieve decreten besproken, die worden voorgesteld door vier leden van het Parlement Jeunesse die de rol van minister spelen. Commissiewerkzaamheden, amendementen, stemming: de simulatie reproduceert het volledige proces van decreet tot de goedkeuring ervan. En geeft jongeren de gelegenheid het parlement op een onpartijdige manier te ervaren. Een team van jonge journalisten is ook verantwoordelijk voor de verslaggeving van de zitting.

Doel en impact van het project

Het Parlement Jeunesse wil haar activiteiten uitbreiden om zoveel mogelijk jongeren bewust te maken van de democratie, het openbaar debat (een indicator voor de vitaliteit van onze democratie) en het burgerschap. Behalve het ontdekken van wetgevend werk en het ontmoeten van andere jongeren, zijn met respect naar anderen luisteren, spreekoefeningen, engagement en teamwerk belangrijke aandachtspunten voor elke ontwikkelde activiteit. Het team maakt er ook een erezaak van een deelnemerslijst samen te stellen die zo divers mogelijk is.