Onze financieringsvormen

De Fondation Bernheim kent twee soorten financiering toe: eenmalige financiering en meerjarige financiering.

De steun is bedoeld om innoverende initiatieven op een van de actieterreinen van de stichting van start te laten gaan, te consolideren of uit te breiden. Het gaat evenwel niet om structurele steun.

De eenmalige financiering

Aan projecten die een tijdelijk karakter hebben of in ontwikkeling zijn, kan een eenmalige financiering worden toegekend.

De meerjarige financiering

Sommige projecten hebben tijd nodig om op gang te komen en hun doel te bereiken. Indien er een gegronde reden is, kan de Fondation Bernheim aan uw project een meerjarige financiering verstrekken, voor maximaal drie jaar, eenmaal hernieuwbaar.