Professionele integratie

Bijdragen aan de professionele integratie van jongeren in Brussel

Het is een rijkdom van Brussel dat het een diverse en multiculturele jeugd telt. Sommige jongeren hebben echter moeite om hun plaats te vinden in het professionele leven.

De meest kwetsbaren stuiten op problemen zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, een schoolsysteem gekenmerkt door ongelijkheid, schooluitval enzovoort. Daarom wil de Stichting Bernheim voorrang geven aan acties die jongeren helpen om een positief en toekomstgericht professioneel project te vinden, uit te werken en aan te vatten.

De professionele integratie van jongeren is een grote uitdaging voor de toekomst van Brussel. De Stichting Bernheim ondersteunt daarom innovatieve, concrete en effectieve initiatieven om de toegang van jongeren tot het beroepsleven te vergemakkelijken, ongeacht hun afkomst, kwalificatieniveau of werkterrein.

De stichting wil graag het volledige integratieproces ondersteunen. De initiatieven kunnen daarom op alle stadia zijn gericht: werken aan het zelfvertrouwen van jongeren, hun kennis van diverse beroepen en carrièremogelijkheden verbeteren, toegang bieden tot kwaliteitsvolle opleidingen en ondersteuning, of vaardigheden aanleren die jongeren nodig hebben om te ondernemen.

Komt uw project overeen met onze actiegebieden? Voorbereiding van uw financieringsaanvraag.

Ontdek de initiatieven die door de Stichting worden ondersteund!