Incubator en versterker

Gesteunde projecten begeleiden bij het vergroten van hun impact en verspreiden van kennis over de thema's van de Stichting

De gezamenlijke kennis van de Fondation Bernheim op vlak van professionele integratie en burgeremancipatie, haar permanente contacten op het terrein en haar plaats in en haar banden met het Brusselse ecosysteem hebben ervoor gezorgd dat zij zich positioneert als een incubator en versterker van projecten en expertise. Daarom omschrijft ze haar rol en ambitie ook op die manier.

De stichting is de laatste jaren gevraagd om een bredere rol op te nemen dan die van subsidieverlener. Ze adviseerde andere stichtingen en mensen op het terrein, initieerde samenwerkingen en deelde expertise. De stichting streeft er als incubator en versterker van projecten naar om vernieuwende initiatieven te helpen lanceren door hen te begeleiden in hun groei of bestaande projecten op te schalen. De stichting biedt hun een reeks diensten aan (collectieve workshops, advies van deskundigen, netwerkactiviteiten, coaching…) waarbij ze leren hun activiteiten te consolideren en hun impact te vergroten.

In het kader van haar Brusselse strategie, van kracht sinds 2015, heeft de stichting inzichten ontwikkeld en kennis voortgebracht die zij ten dienste van de gemeenschap wil stellen. In de toekomst zal deze incubator en expertiseversterker de mensen op het terrein voorstellen samen na te denken over sectoroverschrijdende thema's (evaluatiemethoden, spreiden van financieringsbronnen...) of specifieke kwesties (over professionele en maatschappelijke integratie). Het doel is elkaar beter te leren kennen, hulpmiddelen te delen en samen na te denken.