Onze geschiedenis

Sinds 1999 zet de Fondation Bernheim het werk van de visionaire filantroop Emile Bernheim voort, door initiatieven te financieren die, zoals hij wenste, "bijdragen tot de totstandkoming van een samenleving op mensenmaat, waarin het individu zijn plaats heeft zowel wat betreft de voordelen die het leven in gemeenschap meebrengt, als de verantwoordelijkheden die eruit voortvloeien – en men moet het individu helpen om die laatste na te komen".

De wens van Emile Bernheim

Emile Bernheim legde in zijn testament, dat dateert van 1975, de wil vast om een stichting in het leven te roepen die zijn naam zou dragen en waarvan hijzelf ook de statuten opstelde. In 1987 werd de stichting van algemeen nut Bernheim opgericht, onder het voorzitterschap van mevrouw Bernheim, die het werk van haar echtgenoot voortzette tot haar overlijden in 1998.

Actieterreinen

In 1999 trad de raad van bestuur van de stichting in functie, onder het voorzitterschap van Jacques Dopchie, die werd opgevolgd door Edouard Jakhian in 2004 en vervolgens door Françoise Thys-Clément in 2009. 
Tot 2015 was de strategie van de stichting gebaseerd op de vier thema's die Emile Bernheim na aan het hart lagen: ondernemerszin en ethiek, vrede en burgerzin, cultuur en vorming.

Bijdragen aan de samenleving

Op basis van de keuzes van de opeenvolgende raden van bestuur verleent de Fondation Bernheim al vijftien jaar steun aan innoverende projecten, in overeenstemming met de doelstellingen van de stichter maar tegelijk aangepast aan de maatschappelijke realiteit. De stichting heeft zodoende al meer dan honderd projecten gefinancierd van universiteiten, instellingen en verenigingen, vooral in Brussel gevestigd, voor in totaal bijna 22 miljoen euro.

Een nieuwe dynamiek

In 2013 besloot de raad van bestuur, onder het voorzitterschap van Françoise Thys-Clément, de doelstellingen van de stichting te herijken aan de hand van een nieuwe lezing van de visie van Emile Bernheim. Het nieuwe strategisch plan 2015-2018 is nog steeds gebaseerd op de basisthema’s professionele integratie en maatschappelijke integratie, maar geeft voorrang aan innoverende projecten voor de Brusselse jongeren van 12 tot 25 jaar oud.
Onder het voorzitterschap van Raymond Vaxelaire heeft de raad van bestuur beslist om de Brusselse strategie te consolideren en voort te zetten gedurende de volgende vier jaar, tot 2022.