Uw project financieren

Voorbereiding van uw financieringsaanvraag

Controleer de ontvankelijkheidscriteria

  1. U vertegenwoordigt een instelling of een vereniging.
  2. Het project past in een van de actieterreinen van de Fondation Bernheim en beantwoordt aan de doelen van de stichting.
  3. Het project is innovatief, van hoge kwaliteit en relevant voor het actieterrein in kwestie.
  4. Financiering van de Fondation Bernheim is onmisbaar om het project te realiseren.
  5. Het project dat u voorstelt, moet plaatsvinden in Brussel en de steunaanvraag moet daaraan gekoppeld zijn.

 

Aandachtspunten betreffende de projectmethodologie

  • De Stichting steunt projecten die de nadruk leggen op de betrokkenheid van jongeren bij het bedenken van het project, en/of tijdens de uitvoeringsfase en/of bij de impactanalyse.
  • De projectwerking met en voor de jongeren moet voldoende lang duren om een structurele impact te hebben op hun traject.
  • Projecten die jongeren van diverse achtergronden (cultureel, sociaal-economisch) met elkaar in contact brengen en waarvoor dat element een inherente dimensie van het project is, genieten onze bijzondere aandacht.
  • Het project moet een methodologie inhouden die het mogelijk maakt om een monitoring uit te voeren en de impact te meten, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak.

 

Een aanvraag indienen

We leggen geen standaardformulier op en werken niet op basis van een projectoproep. U kunt op elk moment een aanvraag indienen. Bezorg ons een volledig dossier met een gedetailleerde beschrijving van uw organisatie, het project en het budget.

Stuur uw aanvraag per email naar info@fondationbernheim.be.

U zult van ons een ontvangstbevestiging krijgen. Indien het project ontvankelijk is, bezorgen we u aanvullende informatie over het vervolg van de procedure.