Privéleven en cookies

De Fondation Bernheim verbindt zich ertoe om de gegevens te verzamelen en te verwerken via de website www.fondationbernheim.be in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

Om de goede werking van de website te garanderen, kunnen er gegevens over uw navigatiegedrag (op uw pc, tablet, smartphone, enz.) geregistreerd worden in bestandjes, zogenaamde "cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de pc van de internetgebruiker worden weggeschreven of gelezen wanneer hij een website bezoekt. Cookies onthouden gegevens over het gedrag van de internetgebruiker.

Functionele cookies
Zij worden gebruikt om het navigeren te vergemakkelijken. Zij onthouden bijv. uw taalkeuze.

Analytische cookies (Google Analytics)
Zij verschaffen meer inzicht over de mate waarin de website wordt bezocht en worden gebruikt om statistieken op te stellen.

Cookies van derden (Vimeo, Youtube, SoundCloud, Addthis)
Zij analyseren en verwerken de gegevens van uw profiel. Als u meer informatie wenst over het gebruik van uw gegevens door derden, gelieve dan hun specifieke documentatie te raadplegen.

Beheer van cookies
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies aanvaarden. U kunt uw browser zelf zo instellen dat hij cookies toestaat of blokkeert. Als u alle cookies blokkeert, kan u in sommige gevallen slechts beperkt toegang hebben tot bepaalde onderdelen van de website. Afhankelijk van uw browser moet u uw voorkeuren aanpassen.

Uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op eenvoudig verzoek uw persoonsgegevens in onze registers te laten schrappen of wijzigen.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u terecht bij
France de Kinder
Beenhouwersstraat 53, 1000 Brussel, België
francedekinder@fondationbernheim.be