Migration : au-delà des préjugés - in beelden !

De video is online.

Ontdek dit initiatief, gebaseerd op vrijwilligerswerk, dat het 'samenleven' van vandaag en morgen promoot in Brussel maar ook in Wallonië!

© Jérôme Hubert
© Jérôme Hubert

Bekijk de video op YouTube!
En een korte en ondertitelde versie op de Facebook-pagina!