Nieuw voorzitterschap voor Europese stages Bernheim

Na 17 succesvolle edities, geeft ambassadeur Jean-Louis Six de voorzittersfakkel door.

Op 27 juni 2019 nam ambassadeur Jean-Louis Six afscheid als voorzitter van de "Europese stage Bernheim". Na 17 succesvolle edities en meer dan 90 trainees die van deze unieke ervaring hebben geprofiteerd, wil de Stichting zijn jaarlijkse inzet en enthousiasme toejuichen. En het is met vreugde dat hij het voorzitterschap doorgeeft aan Mevrouw Valentine Mangez, voormalige Bernheim trainee van de editie 2005-2006. Ze vertelt ons hier een stukje van haar verhaal en geeft haar indrukken en enkele tips!

Welke weg hebt u afgelegd?
Ik ben opgegroeid in Brussel en heb rechten gestudeerd na een jaar als uitwisselingsstudent te hebben kunnen doorbrengen in Argentinië. Tijdens mijn licentiejaren (wat tegenwoordig de masteropleiding wordt genoemd) ben ik me dankzij enkele geestdriftige professoren beginnen te interesseren voor het internationaal en Europees recht, waardoor ik heb beslist om een bijkomend jaar Europees recht te volgen aan het Europacollege. Na de Bernheimstage heb ik voor de onderneming Philips gewerkt, en daarna heb ik deelgenomen aan het diplomatiek examen.

Wat heeft u ertoe aangezet om uw kandidatuur in te dienen voor de stage?
Mijn interesse voor Europese aangelegenheden, mijn wens om me in te zetten voor ons land, en het enthousiasme van de eerste stagiairs. En ook de nieuwsgierigheid om eens na te gaan of het vakgebied me lag…

Wat hebt u geleerd dankzij de stage?
Ik vond de ervaring geweldig omdat ze zo concreet was. We maakten van heel dichtbij de werkgroepen en de interne coördinatie mee. We maakten deel uit van het team. Ik heb samengewerkt met heel stimulerende mensen die mij op een zeer professionele manier hebben begeleid. Uiteraard waren er stresserende momenten, zo herinner ik me de persbriefings van de Permanente Vertegenwoordiger om acht uur ’s ochtends… Maar uiteindelijk heb ik beslist om deel te nemen aan het diplomatiek examen, hoewel dat aanvankelijk helemaal mijn ding niet was.

In welk opzicht bood de stage een meerwaarde voor het vervolg van uw professionele parcours?
De stage heeft me heel waardevolle ervaring op het terrein bezorgd, waardoor ik met meer kennis van zaken kon spreken over de Europese aangelegenheden, ook al heb je natuurlijk altijd nog veel te leren. Ik heb met eigen ogen kunnen zien op welke manier ons land heel concreet zijn belangen vormgeeft en op Europees niveau verdedigt.

Op welke manier bent u voorzitter geworden van de Bernheimstages?
De heer Jean-Louis Six, ambassadeur, die aan de wieg lag van het programma en het gedurende zestien jaar onder zijn hoede heeft genomen, gaat binnenkort met pensioen. Het is belangrijk dat een diplomaat van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijkheid van hem overneemt. Ik wil hem danken voor zijn vertrouwen en vooral voor zijn inzet in de loop der jaren.

Bijna vijftien jaar geleden verscheen u zelf voor de jury – wat denkt u nu?
 Ik ben zeer vereerd dat ik een bijdrage kan leveren aan de voortzetting van de Bernheimstages, die zowel voor de FOD Buitenlandse Zaken als voor de kandidaten een toegevoegde waarde hebben. Het is voor mij een mooie gelegenheid om de Stichting te bedanken voor de ervaring die ik heb mogen opdoen en om in contact te blijven met de volgende lichtingen van stagiairs.

Tegelijkertijd heb ik niet het gevoel dat het al vijftien jaar geleden is... ik herinner me dat ik onder de indruk was van de jury, ook al begreep ik - gelukkig - de precieze functies van haar leden niet helemaal. Als dat het geval was geweest, denk ik dat ik in paniek zou zijn geraakt, want de leden van de jury zijn sleutelpersonen voor het Europese beleid van België.  Dat is een specifiek kenmerk van de stage, wat het belang illustreert dat Buitenlandse Zaken eraan hecht.

Uw advies voor toekomstige kandidaten?
Wees natuurlijk goed voorbereid, maar wees ook jezelf. De stage zal hen ongetwijfeld in onvoorspelbare situaties doen belanden, waarbij het belangrijk is om rustig te reageren...

Waar ziet u uzelf over 10 jaar?
Dat is de vraag van 1 miljoen! Ik hoop dat ik nog net zo gepassioneerd zal zijn door de Europese constructie, die tegen dan zal zijn versterkt, met behoud van haar fundamenten...