Europese Stages Bernheim - 17de editie

Verstuur uw kandidatuur vóór 15 maart 2019!

Een unieke gelegenheid die aan jonge Belgische academici aangeboden wordt om een werkervaring op te doen binnen een Europees kader.

10 maanden stage (van september 2019 tot juni 2020) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie) (5 maanden) en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (Coreper I en II) (5 maanden).
De beurs wordt verleend voor een totaal bedrag van € 9.650.

Het dossier moet ten laatste op vrijdag 15 maart 2019 ingediend zijn per e-mail: sophiedessilly@fondationbernheim.be.

Een plenaire jury zal eind mei - begin juni 2019 de definitieve selectie uitvoeren, op basis van een gesprek met de gepreselecteerde kandidaten.

Voorwaarden en informatie over het inschrijvingsdossier in de reglement hieronder te downloaden!