Europese Stages Bernheim - 16de editie

Verstuur uw kandidatuur vóór 15 maart 2018!

Initiatie Europese opbouw. Een unieke gelegenheid die aan jonge Belgische academici aangeboden wordt om een werkervaring op te doen binnen een Europees kader.


10 maanden stage (van september 2018 tot juni 2019) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (Directie-Generaal Europese Zaken en Coördinatie) (5 maanden) en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (Coreper I en II) (5 maanden). De beurs wordt verleend voor een totaal bedrag van € 9.000.

Meer weten: reglement hieronder te downloaden