De onderzoeksgroep 'Leefmilieu en Samenleving'

De verbanden tussen veiligheid, conflicten en het leefmilieu uitdiepen

© CEDD - ULB
© CEDD - ULB

De onderzoeksgroep 'Pôle Bernheim d'études sur la Paix et la Citoyenneté' van de Université libre de Bruxelles (ULB) heeft een ambitieus programma opgezet teneinde studenten te vormen en de burger bewust te maken van de verbanden tussen veiligheid, conflicten en ecologische vraagstukken.

De verbanden tussen het leefmilieu en de veiligheid zijn een weerkerend thema in de actualiteit. De ULB is zich bewust van het belang van dit onderwerp en heeft daarom binnen de Pôle Bernheim het onderzoeksprogramma 'Pôle Environnement & Société' gecreëerd. Dit programma omvat analyses, onderzoek en bewustmaking omtrent onderwerpen die verband houden met het leefmilieu, duurzame ontwikkeling en de aanpassing aan de klimaatsverandering. Dankzij dit programma zag de cursus 'Leefmilieu, natuurlijke hulpbronnen en conflict' van professor François Gemenne het licht. De ‘Pôle Environnement & Société’ wil in de periode 2015-2017 met nieuwe activiteiten de aandacht vestigen op dit thema.

Voordrachten

Aanvullend op de voornoemde cursus op masterniveau organiseert de onderzoeksgroep seminaries en voordrachten, teneinde samenwerking op het vlak van onderzoek te stimuleren en kennis te verspreiden, ook buiten de universitaire wereld.

Een interuniversitaire en internationale samenwerking

Samen met de universiteit Sciences Po van Parijs en de Université de Genève organiseert de ULB een interdisciplinaire studiedag over een thema dat verband houdt met leefmilieu en veiligheid. De studiedag vindt plaats in elk van de drie steden en wordt afgesloten met een voordracht die openstaat voor het grote publiek.

De Universele Week van het Water en het Klimaat

De Pôle Environnement et Société heeft de organisatie van dit festival in contact gebracht met wetenschappelijke experts. Dat bood de kans om het wetenschappelijke debat open te trekken naar een groot publiek, en om dit publiek bewust te maken van de ecologische uitdagingen op het gebied van waterbeheer. Daarbij werden vraagstukken aangesneden zoals de burgerzin, uitwisselingen en conflicten en het verband met de klimaatverandering.

Studenten ontcijferen de klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP23)

Acht studenten van de ULB nemen deel aan de COP23. Hun artikels bevinden zich op de website InsideCOPs.