Jonge Brusselse moslims: praktijken, identiteiten en geloofsovertuigingen

Het onzichtbare zichtbaar maken door jongeren het woord te geven

Dit onderzoek van de ULB en de VUB heeft tot doel om jonge Brusselse moslims (12-25 jaar) beter te leren kennen en begrijpen, teneinde het Brusselse beleid dat op hen betrekking heeft, te verfijnen. De methodologie is participatief en erop gericht om de jongeren zelf aan het woord te laten komen.

Praktijken, identiteiten en geloof

Voorwerp van onderzoek zijn de manieren waarop jonge Brusselse moslims hun identiteit beleven, hun participatie aan het openbare debat over hen, en hoe en waar hun sociaal verkeer tot stand komt. Het maatschappelijk debat blijft al te zeer beperkt tot een kring van experts terwijl het doelpubliek relatief weinig participeert en het woord neemt. Het onderzoek wil daar verandering in brengen. Meerdere moslimorganisaties, jeugdhuizen en scholen hebben toegezegd om mee te werken en als contactpunt te fungeren.

Een participatieve methodologie

De participatie van het doelpubliek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. In een eerste fase zal een heterogene groep van een twintigtal jongeren tijdens tien bijeenkomsten worden gevolgd om hun discours vast te leggen. Daarna zullen tien focusgroepen, samengesteld uit een twintigtal jongeren, bijeenkomen om specifieke thema’s te bespreken die tijdens de eerste fase naar boven kwamen.

Audiovisueel materiaal om de resultaten te verspreiden

Specialisten in animatietechnieken en in mediageletterdheid staan de discussiegroepen bij in de loop van het onderzoek. De jongeren krijgen de kans om via een creatief proces hun standpunten uit te drukken, voorstellen te doen en concrete aanbevelingen te geven aan de volwassenen. Dat audiovisuele materiaal vormt een concreet spoor van hun activiteiten en biedt anderen de gelegenheid er kennis van te nemen, in het perspectief van levenslang leren.